کلیدواژه‌ها = Cleonymus laticornis
تعداد مقالات: 1
1. اولین گزارش زنبور پارازیتوئید (Cleonymus laticornis (Hym.: Pteromalidae از ایران (گزارش کوتاه علمی)

دوره 83، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 81-82

محمدرضا دماوندیان؛ زهرا فعلی کوهی‌خیلی