کلیدواژه‌ها = Varzobia tibialis
تعداد مقالات: 1
1. گزارش زنبور پارازیتوئید Varzobia tibialis Nikolskaya روی لارو سوسک Chrysobothris solieri از ایران (گزارش کوتاه علمی)

دوره 76، شماره 1، بهار و تابستان 1387، صفحه 159-159

منصور عبایی؛ حسینعلی لطفعلیزاده