کلیدواژه‌ها = پارامترهای رشد جمعیت
تعداد مقالات: 5
1. اثرات زیرکشندگی قارچ بیمارگر Metarhizium anisopliae روی شته جالیز Aphis gossypii در سه دمای ثابت

دوره 87، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 117-128

زهرا علیزاده گل سفیدی؛ امین صدارتیان جهرمی؛ مجتبی قانع جهرمی


2. بررسی مقاومت آنتی‌بیوزی تعدادی از ارقام گوجه‌فرنگی نسبت به شب‌پره‌ی مینوز گوجه فرنگی، Tuta absoluta (Lep.: Gelechiidae) در شرایط آزمایشگاهی

دوره 84، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 327-344

منور صفائی نیا؛ امین صدارتیان جهرمی؛ مجتبی قانع جهرمی؛ مصطفی حقانی


3. پارامترهای رشد جمعیت بید گوجه‏ فرنگی Tuta absoluta (Lep.: Gelechiidae) در شرایط مزرعه در منطقه خسروشاه استان آذربایجان شرقی

دوره 83، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 247-258

ابوالفضل نهانی؛ شهرام شاهرخی خانقاه؛ علیرضا پورحاجی


4. جدول زندگی شب‌پره (Helicoverpa armigera (Lep.: Noctuidae روی غذای مصنوعی بر پایه لوبیا چشم بلبلی و ارقام مختلف نخود

دوره 82، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 1-10

ندا فلاح نژاد مجرد؛ یعقوب فتحی پور؛ کریم کمالی؛ امین صدارتیان