با همکاری انجمن‏‌ بیماری شناسی گیاهی ایران
برهمکنش زیر گروه های I و II ویروس موزاییک خیار (CMV) در Nicotiana rustica
برهمکنش زیر گروه های I و II ویروس موزاییک خیار (CMV) در Nicotiana rustica

سوسن توکلی؛ اکبر دیزجی؛ غلامحسین مصاحبی؛ نیایش شاه محمدی

دوره 87، شماره 1 ، شهریور 1398، ، صفحه 27-38

https://doi.org/10.22092/jaep.2018.121382.1220

چکیده
  در این تحقیق بر همکنش دو جدایه Zin1 و Zin2، به‌ترتیب متعلق به زیر گروه‌های I و II ویروس موزائیک خیار (CMV)، روی بوته‌های Nicotiana rustica مطالعه شد. پس از مایه­زنی مکانیکی انفرادی و دوگانه جدایه‌های خالص ویروس روی ...  بیشتر
تعیین ویژگی‌های مولکولی سه جدایه ویروس زردی بافت مرده‌ی باقلا به دست آمده از نخود در ایران
تعیین ویژگی‌های مولکولی سه جدایه ویروس زردی بافت مرده‌ی باقلا به دست آمده از نخود در ایران

یلدا سخن سنج؛ کاوه بنانج؛ فرشاد رخشنده رو؛ علی آهون منش

دوره 86، شماره 1 ، شهریور 1397، ، صفحه 75-90

https://doi.org/10.22092/jaep.2018.120365.1205

چکیده
  زردی از علائم شایع در مزارع نخود در دنیا و ایران می باشد. ویروس زردی بافت مرده‌ باقلا (Faba bean necrotic yellows virus, FBNYV) از جنس Nanovirus، تیره Nanoviridae، از عوامل ویروسی همراه با عارضه زردی می باشد. در سال‌های 1395-1394 نمونه‌های ...  بیشتر
ردیابی و تعیین خصوصیات مولکولی جدایه های ایرانی Fig badnavirus-1 بر اساس ژن تولید کننده آنزیم پروتئاز
ردیابی و تعیین خصوصیات مولکولی جدایه های ایرانی Fig badnavirus-1 بر اساس ژن تولید کننده آنزیم پروتئاز

اطهر علیشیری؛ فرشاد رخشنده رو؛ غلامرضا صالحی جوزانی؛ مسعود شمس بخش

دوره 84، شماره 1 ، شهریور 1395، ، صفحه 119-130

https://doi.org/10.22092/jaep.2016.106791

چکیده
  بادنا ویروس یک انجیر (Fig badnavirus -1) متعلق به خانواده Caulimoviridae و جنس Badnavirus و یکی از شایع ترین عوامل ویروسی همراه با بیماری موزائیک انجیر در انجیرکاری های جهان می باشد. طی فصول زراعی سال های 1391 تا 1393، در مجموع ...  بیشتر
تحلیلی بر وضعیت بیماری ویروسی پیچیدگی برگ زرد گوجه فرنگی
تحلیلی بر وضعیت بیماری ویروسی پیچیدگی برگ زرد گوجه فرنگی

کاوه بنانج

دوره 84، شماره 1 ، شهریور 1395، ، صفحه 157-174

https://doi.org/10.22092/jaep.2016.106535

چکیده
  بیـمــاری پیـچـیـــــدگــــی بــــرگ زرد گـــــوجــــــه‌فـــــرنــگــی (Tomato Yellow Leaf Curl Disease, TYLCD) برای اولین بار همراه با طغیان جمعیت‌های زیادی از سفـیدبالک (Bemisia tabaci) در مزارع گوجـه‌فرنـگی (Solanum esculentum) ...  بیشتر