بررسی تأثیر پریکوسن-I و II روی رشد و نمو سوسک برگخوار سیب زمینی،Leptinotarsa decemlineata

نوع مقاله: مدیریت آفات و بیماری‌های گیاهی

نویسندگان

1 بخش تحقیقات حشره‌شناسی کشاورزی، مؤسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور، صندوق پستی 1454، تهران 19395، ایران

2 گروه حشره‌شناسی، دانشکده بیولوژی، دانشگاه دولتی مسکو، مسکو 119899، روسیه

چکیده

سوسک برگخوار سیب‌زمینی، Leptinotarsa decemlineata، یکی از مهم‌ترین آفات سیب‌زمینی می‌باشد. پریکوسن، مهار کننده هورمون جوانی، اثر سمیت سلولی روی غدد آلاتای گونه‌های حشرات حساس داشته و با تأثیر بیولوژیکی بر علیه تعدادی از آفات بکار برده شده‌ است. اثر پریکوسن-I و پریکوسن-II بر روی لارو سن دوم سوسک برگخوار سیب‌ﺯمینی به روش موضعی بررسی شد. بر اساس نتایج بدست آمده، تیمار لاروهای سن دوم با پریکوسن-I و II منجر به افزایش طول دوره لاروی و افزایش مرگ و میر شد، ولی هیچ تأثیری روی طول دوره شفیرگی نداشت. علاوه بر آن بین طول دوره زندگی لارو و همچنین میزان مرگ و میر آن‌ها با غلظت پریکوسن همبستگی مشاهده شد. حداکثر میزان تلفات پریکوسن-I و II در غلظت 50 میکروگرم، به ترتیب 100 و 95 درصد به ثبت رسید. پریکوسن در سوسک برگخوار سیب‌زمینی موجب کاهش تعداد سنین لاروی و دفعات پوست‌اندازی نشد، اما تشکیل زودرس صفات شفیرگی در روی لاروها را نشان داد. تیمار لاروها با پریکوسن منجر به تغییر شکل در لاروها، شفیره و حشرات کامل شد. کاهش ‌اندازه، اختلال در تشکیل بندهای بدن، تغییر شکل شدید یا تحلیل کامل بال‌ها و بالپوش‌ها، حفظ کوتیکول قدیم و همچنین تشکیل آدولتوئید نیز مشاهده شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Precocene-I and II on the development of Colorado potato beetle, Leptinotarsa decemlineata (Col.: Chrysomelidae)

نویسندگان [English]

  • H. FARAZMAND 1
  • S. YU. CHAIKA 2
چکیده [English]

The Colorado potato beetle, Leptinotarsa decemlineata Say (Col.: Chrysomelidae), is the most harmful insect pest in potato fields. Precocene, a juvenile hormone inhibitor, has cytotoxic effects on insect’s corpora allata. The effects of precocene-І and precocene-IІ were tested on the 2nd larval instar of L. decemlineata by topical application in laboratory. The results showed that precocene-І and precocene-IІ increased larval mortality and developmental period, but had effect on pupal period. Both larval mortality and developmental period were directly correlated with precocene concentration. The most effective concentration of precocene was 50 mg/larva, which caused 95% (precocene-IІ) and 100% (precocene-І) mortality during larval period. Precocene did not influence number of larval instars and molting, but it led to early formation of pupal characteristic on larvae and formation of adultoids. Leptinotarsa decemlineata treated with precocene were also showed other severe morphological abnormalities, such as size reduction, body segmentation disturbance, strong deformation or complete reduction of wings and elytra, and persistance of old cuticle.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Colorado potato beetle
  • Precocene-I
  • precocene-II
  • juvenile hormone inhibitor