اخبار و اعلانات

کنفرانس بین المللی تنوع زیستی و حشره شناسی (ICBEE)-ترکیه-2022

Location: Istanbul, Turkey Date: May 06-07, 2022 https://waset.org/biodiversity-and-exotic-entomology-conference-in-may-2022-in-istanbul

مطالعه بیشتر

بیست و چهارمین کنگره گیاهپزشکی ایران-1401

12 تا 15 شهریور 1401، تهران http://24ippc.areeo.ac.ir/

مطالعه بیشتر