راهنمای نویسندگان

راهنمای تهیه و تنظیم مقاله برای چاپ در نشریه "آفات و بیماری‌های گیاهی":

 1- مقالاتی که برای چاپ در نشریه آفات و بیماری‌های گیاهی ارائه می‌‌شوند باید حاصل تحقیقات اصیل در زمینه علم گیاه‌پزشکی و یا علوم وابسته به آن بوده و قبلاً در نشریه دیگری چاپ نشده و یا همزمان به مجلات دیگری ارسال نشده باشد.

2- عنوان مقاله باید کامل، کوتاه و جامع بوده و در بالا و وسط صفحه اول نوشته شود. زیر عنوان فارسی، عنوان انگلیسی تایپ گردد. نام و نام خانوادگی نویسنده (نویسندگان) در زیر عنوان و در زیر آن نام مؤسسه محل تحقیق اضافه گردد. همچنین پست الکترونیکی نگارنده مسئول مکاتبات در پایان چکیده فارسی نوشته شود.

3- چکیده باید حاوی مطالب مهم از یافته‌های علمی، موجز و حتی‌الامکان بیش از ده سطر نباشد و بطور مجزا و مستقل در زیر نام نویسنده (نویسندگان) در صفحه اول تایپ گردد. متن آن به زبان انگلیسی نیز تهیه و ارائه گردد. اسامی علمی در عنوان و در چکیده بدون درج نام نامگذار ذکر شود. واژه‌های کلیدی در پایان چکیده‌های فارسی و انگلیسی آورده شود.

4- کلیه نام‌های علمی با حروف ایتالیک نوشته شوند. اولین ذکر از هر نام علمی در متن مقاله بطور کامل همراه با اسم نام‌گذار و بدون هیچگونه اختصار قید گردد و در صورت تکرار بدون مصنف و نام جنس با حرف اول آن و یک نقطه نوشته شود. نام مصنف باید طبق قاعده خلاصه شده باشد. تشریح مطالب تاکسونومیک باید با جملات کوتاه باشد.

5- متن مقاله دارای زیر عنوان‌های اصلی مقاله یعنی "چکیده"، "مقدمه"، "روش بررسی" و "نتیجه و بحث" باشد.

6- جداول باید در صفحات جداگانه تایپ شوند و محل قرار گرفتن آن‌ها در حاشیه راست متن مربوطه، جایی که در نظر است چاپ شوند ذکر گردد.

7- تصاویر باید واضح باشند. شرح عکس‌ها باید دارای شماره بوده و همراه با بزرگ‌نمایی آن‌ها قرار داده شود. معادل انگلیسی نوشته‌های فارسی جدول‌ها و شکل‌ها نیز در زیر آن‌ها گنجانده شود.

8- تمام منابع علمی ذکر شده باید در مقاله استفاده شده و بطور کامل و صحیح نوشته شوند.

9- منابع علمی بر حسب حروف الفبای اسامی مؤلفین تنظیم شوند. نام مؤلف یا مؤلفین باید با حروف بزرگ انگلیسی نوشته شود. ابتدا نام فامیل، سپس ویرگول (،) و بعد حرف اول نام کوچک نویسنده با حروف بزرگ نوشته شوند و برای نویسندگان دوم و یا بیشتر، برعکس (اول حرف اول نام کوچک نویسنده و سپس نام فامیل)، سپس سال انتشار،‌ عنوان مقاله (کتاب)، نام مجله (ناشر)، شماره جلد و بعد از دو نقطه صفحات مجله، مثال:

SCHARIF, G. and D. ERSHAD, 1965. La cinquieme liste des champignons de 1’ Iran, Entomologie et Phytopathologie Appliquees, No. 23: 3-4.

KAUSSARI, M. and G. FARAHBAKHSH, 1968. Lopholencapis japonica Coekrell, Entomologie et Phytopathologie Appliquees, No. 27: 67.

در صورتیکه منبع به زبان غیر لاتین ولی دارای خلاصه انگلیسی باشد، در اینصورت باید عنوان خلاصه انگلیسی داده شود و در آخر در پرانتز زبان اصلی قید گردد. مثال:

(in Persian with English summary)

10- برای بیان اوزان و مقادیر از سیستم متریک استفاده گردد. در صورتیکه این واحدها در آغاز جمله بیایند با حروف نوشته شوند.

11- پاورقی‌ها با شماره نوشته شوند. سپاسگزاری باید به اختصار و قبل از قسمت منابع، آورده شود.

12- مقاله باید در نرم‌افزار Word و در صفحات A4 با حاشیه 5/4 سانتی‌متر از چهار طرف نوشته شوند و شماره‌گذاری گردند. متن مقاله باید با فونت فارسی لوتوس 12 و فونت انگلیسیTimes New Romans 9 تهیه گردد و به سامانه ارسال مقالات، به آدرس Jaenph.areo.ir ‌ ارسال گردد.

13- مسئول نوشته‌های مقالات خود نویسنده (نویسندگان) می‌باشد.

14- در مقالاتی که بطور مشترک نوشته می‌شود سایر نویسندگان باید در جریان امر بوده و با امضاء خود مقاله را برای اقدامات بعدی تأیید نمایند.

15- برای مقاله‌های مستخرج از پایان‌نامه یا رساله‌ی دانشجویی، ضروری است که همه‌ی نگارندگان، مقاله را قبل از ارسال تأیید نمایند.

16- لازم است همکاران محترم سازمان در انتشار آثار علمی خود، نام‌های تعیین شده برای مؤسسات و مراکز و الگوی درج آدرس در "شیوه‌نامه درج نام سازمان در انتشارات علمی" را ملاک عمل قرار دهند. شایان ذکر است، امتیازدهی برای ترفیع سالانه و یا ارتقاء مرتبه همکاران محترم، براساس رعایت صحیح موارد مندرج در این شیوه‌نامه خواهد بود.

17-تکمیل فرم تعارض منافع و تعهد نامه نویسندگان (فرم تعارض منافع ) (فرم تعهد نویسندگان)

18- این نشریه هیچ گونه وجهی بابت دریافت، داوری، پذیرش و چاپ مقالات از (نویسنده-نویسندگان) دریافت نمیکند.

فرم تعارض منافع

 آدرس الکترونیکی:

نام نویسنده مسئول:

تلفن:

وابستگی سازمانی:

عنوان مقاله:

آیا نویسندگان یا موسسه مربوطه وجهی از یک شخص ثالث (دولتی، تجاری، بنیاد خصوصی و غیره) برای تمام یا بخشی از مقاله ارائه شده (شامل کمک‏ های مالی، نظارت بر داده ‏ها، طراحی مطالعه، آماده سازی اثر، تجزیه و تحلیل آماری و ...) دریافت نموده است؟

بلی 

خیر 

آیا نویسندگان اختراعی در حال انجام داوری و یا ثبت شده، مربوط به این اثر دارند؟

بلی 

خیر 

 

آیا طرق دسترسی دیگری وجود دارد که خوانندگان بتوانند که اطلاعات اضافی اثر مذکور را از نویسندگان مقاله دریافت نمایند؟

بلی 

خیر 

 

آیا جنبه ‏ای از این اثر مرتبط با حیوانات آزمایشی یا بیماری های خاص انسانی است که نیاز به اعلام و تایید اخلاق نشر باشد؟

بلی 

خیر 

 

آیا از نظر منافع حاصل از انتشار مقاله فوق بین نویسندگان تعارضی وجود دارد؟

بلی 

خیر 

 

نام نویسنده مسئول:                                                            تاریخ:                                                     امضا