با همکاری انجمن‏‌ بیماری شناسی گیاهی ایران

فایل نمونه 

 فایل مشخصات نویسندگان

  فرم تعهدنامه نویسندگان

 فرم تعارض منافع نویسندگان

 


راهنمای تهیه و تنظیم مقاله برای چاپ در نشریه "آفات و بیماری‌های گیاهی"

 1- مقالاتی که برای چاپ در نشریه آفات و بیماری‌های گیاهی ارائه می‌‌شوند باید حاصل تحقیقات اصیل در زمینه علم گیاه‌پزشکی و یا علوم وابسته به آن بوده و قبلاً در نشریه دیگری چاپ نشده و یا همزمان به مجلات دیگری ارسال نشده باشد.

2- عنوان مقاله باید کامل، کوتاه و جامع بوده و در بالا و وسط صفحه اول نوشته شود. زیر عنوان فارسی، عنوان انگلیسی تایپ گردد. نام و نام خانوادگی نویسنده (نویسندگان) در زیر عنوان و در زیر آن نام مؤسسه محل تحقیق اضافه گردد. همچنین پست الکترونیکی نگارنده مسئول مکاتبات در پایان چکیده فارسی نوشته شود.

3- چکیده باید حاوی مطالب مهم از یافته‌های علمی، موجز و حتی‌الامکان بیش از ده سطر نباشد و بطور مجزا و مستقل در زیر نام نویسنده (نویسندگان) در صفحه اول تایپ گردد. متن آن به زبان انگلیسی نیز تهیه و ارائه گردد. اسامی علمی در عنوان و در چکیده بدون درج نام نامگذار ذکر شود. واژه‌های کلیدی در پایان چکیده‌های فارسی و انگلیسی آورده شود.

4- کلیه نام‌های علمی با حروف ایتالیک نوشته شوند. اولین ذکر از هر نام علمی در متن مقاله بطور کامل همراه با اسم نام‌گذار و بدون هیچگونه اختصار قید گردد و در صورت تکرار بدون مصنف و نام جنس با حرف اول آن و یک نقطه نوشته شود. نام مصنف باید طبق قاعده خلاصه شده باشد. تشریح مطالب تاکسونومیک باید با جملات کوتاه باشد.

5- متن مقاله دارای زیر عنوان‌های اصلی مقاله یعنی "چکیده"، "مقدمه"، "روش بررسی" و "نتیجه و بحث" باشد.

6- جداول باید در صفحات جداگانه تایپ شوند و محل قرار گرفتن آن‌ها در حاشیه راست متن مربوطه، جایی که در نظر است چاپ شوند ذکر گردد.

7- تصاویر باید واضح باشند. شرح عکس‌ها باید دارای شماره بوده و همراه با بزرگ‌نمایی آن‌ها قرار داده شود. معادل انگلیسی نوشته‌های فارسی جدول‌ها و شکل‌ها نیز در زیر آن‌ها گنجانده شود.

8- تمام منابع علمی ذکر شده باید در مقاله استفاده شده و بطور کامل و صحیح نوشته شوند.

9- منابع علمی بر حسب حروف الفبای اسامی مؤلفین تنظیم شوند. نام مؤلف یا مؤلفین باید با حروف بزرگ انگلیسی نوشته شود. ابتدا نام فامیل، سپس ویرگول (،) و بعد حرف اول نام کوچک نویسنده با حروف بزرگ نوشته شوند و برای نویسندگان دوم و یا بیشتر، برعکس (اول حرف اول نام کوچک نویسنده و سپس نام فامیل)، سپس سال انتشار،‌ عنوان مقاله (کتاب)، نام مجله (ناشر)، شماره جلد و بعد از دو نقطه صفحات مجله، مثال:

SCHARIF, G. and D. ERSHAD, 1965. La cinquieme liste des champignons de 1’ Iran, Entomologie et Phytopathologie Appliquees, No. 23: 3-4.

KAUSSARI, M. and G. FARAHBAKHSH, 1968. Lopholencapis japonica Coekrell, Entomologie et Phytopathologie Appliquees, No. 27: 67.

در صورتی‌که منبع به زبان غیر لاتین ولی دارای خلاصه انگلیسی باشد، در اینصورت باید عنوان خلاصه انگلیسی داده شود و در آخر در پرانتز زبان اصلی قید گردد. مثال:

(in Persian with English summary)

- درج شناسه DOI (درصورت وجود) در انتهای هر رفرنس الزامی است.

10- برای بیان اوزان و مقادیر از سیستم متریک استفاده گردد. در صورتیکه این واحدها در آغاز جمله بیایند با حروف نوشته شوند.

11- پاورقی‌ها با شماره نوشته شوند. سپاسگزاری باید به اختصار و قبل از قسمت منابع، آورده شود.

12- مقاله باید در نرم‌افزار Word و در صفحات A4 با حاشیه 5/4 سانتی‌متر از چهار طرف نوشته شوند و شماره‌گذاری گردند. متن مقاله باید با فونت فارسی لوتوس 12 و فونت انگلیسی Times New Romans 9 تهیه گردد و به سامانه ارسال مقالات، به آدرس Jaenph.areo.ir ‌ ارسال گردد.

13- مسئول نوشته‌های مقالات خود نویسنده (نویسندگان) می‌باشد.

14- در مقالاتی که بطور مشترک نوشته می‌شود سایر نویسندگان باید در جریان امر بوده و با امضاء خود مقاله را برای اقدامات بعدی تأیید نمایند.

15- برای مقاله‌های مستخرج از پایان‌نامه یا رساله‌ی دانشجویی، ضروری است که همه‌ی نگارندگان، مقاله را قبل از ارسال تأیید نمایند.

16- لازم است همکاران محترم سازمان در انتشار آثار علمی خود، نام‌های تعیین شده برای مؤسسات و مراکز و الگوی درج آدرس در "شیوه‌نامه درج نام سازمان در انتشارات علمی" را ملاک عمل قرار دهند. شایان ذکر است، امتیازدهی برای ترفیع سالانه و یا ارتقاء مرتبه همکاران محترم، براساس رعایت صحیح موارد مندرج در این شیوه‌نامه خواهد بود.

17-تکمیل فرم تعارض منافع و تعهد نامه نویسندگان (فرم تعارض منافع ) (فرم تعهد نویسندگان)

18- این نشریه هیچ گونه وجهی بابت دریافت، داوری، پذیرش و چاپ مقالات از (نویسنده-نویسندگان) دریافت نمی‌کند.