نشریه علمی- پژوهشی "آفات و بیماری‌های گیاهی" نخستین نشریه گیاهپزشکی ایران می‌باشد که از سال 1325 تا کنون  به چاپ رسیده است. در این نشریه مقالات علمی حاصل از دستاوردهای تحقیقاتی پژوهندگان داخلی و خارجی در رشته گیاهپزشکی بطور منظم در دو شماره در موسسه "تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور" به چاپ می‌رسد و به بسیاری از موسسات علمی و تحقیقاتی مهم در سراسر جهان ارسال، و از نظر علمی از منابع شناخته شده و با ارزش بین‌المللی است.

      این نشریه در پایگاه‌های استنادی یافته‌های علمی و پژوهشی CAB، ISC، SID و Agris نمایه می‌شود.

      مقالاتی که برای چاپ در نشریه آفات و بیماری‌های گیاهی ارائه می‌شوند باید حاصل تحقیقات اصیل در زمینه علم گیاه‌پزشکی و یا علوم وابسته به آن بوده و قبلاً در نشریه دیگری چاپ نشده و یا همزمان به مجلات دیگر ارائه نشده باشد.

      مجوز انتشار: آخرین مجوز چاپ این نشریه از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جمهوری اسلامی ایران طی نامه شماره 18/3/204618 مورخ 24/10/1391 با اعتبار علمی - پژوهشی تجدید شده است.

      امید است با دریافت نتایج تحقیقات اصیل و پربار همه‌ی محققین و متخصصین گیاه‌پزشکی کشور، روند تکاملی این مجله همچون گذشته ادامه ‌یابد.

 

 

با آرزوی توفیق الهی

 

شماره جاری: دوره 87، شماره 1 - شماره پیاپی 108، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-138 

3. برهمکنش زیر گروه های I و II ویروس موزاییک خیار (CMV) در Nicotiana rustica

صفحه 27-38

سوسن توکلی؛ اکبر دیزجی؛ غلامحسین مصاحبی؛ نیایش شاه محمدی


6. معرفی گونه‌های رده پادمان (Collembola) شهرکرمان به ‌همراه گزارش چند رکورد جدید برای فون ایران

صفحه 63-75

فاطمه عبدالعلیزاده؛ محمد خیراندیش؛ معصومه شایان مهر؛ ارنست سی برنارد


10. اثرات زیرکشندگی قارچ بیمارگر Metarhizium anisopliae روی شته جالیز Aphis gossypii در سه دمای ثابت

صفحه 117-128

زهرا علیزاده گل سفیدی؛ امین صدارتیان جهرمی؛ مجتبی قانع جهرمی


13. مسمومیت زهر عقرب Hottentotta saulcyi در برابر Sesamia nonagrioides آفت نیشکر

صفحه 1-12

فاطمه ثعلبی؛ محمود نظری؛ هدیه جعفری؛ علی شهریاری؛ آناهیتا رضایی