تعداد مقالات هرجلد 12-14، بازه زمانی بررسی اولیه مقاله 1-7 روز، میانگین بازه زمانی فرایند داوری 3-6 ماه، نرخ پذیرش مقالات 60%

 

نشریه علمی- پژوهشی "آفات و بیماری‌های گیاهی" نخستین نشریه گیاهپزشکی ایران می‌باشد که از سال 1325 تا کنون  به چاپ رسیده است. در این نشریه مقالات علمی حاصل از دستاوردهای تحقیقاتی پژوهندگان داخلی و خارجی در رشته گیاهپزشکی بطور منظم در دو شماره در موسسه "تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور" به چاپ می‌رسد و به بسیاری از موسسات علمی و تحقیقاتی مهم در سراسر جهان ارسال، و از نظر علمی از منابع شناخته شده و با ارزش بین‌المللی است.

      این نشریه در پایگاه‌های استنادی یافته‌های علمی و پژوهشی CAB، ISC، SID و Agris نمایه می‌شود.

      مقالاتی که برای چاپ در نشریه آفات و بیماری‌های گیاهی ارائه می‌شوند باید حاصل تحقیقات اصیل در زمینه علم گیاه‌پزشکی و یا علوم وابسته به آن بوده و قبلاً در نشریه دیگری چاپ نشده و یا همزمان به مجلات دیگر ارائه نشده باشد.

      مجوز انتشار: آخرین مجوز چاپ این نشریه از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جمهوری اسلامی ایران طی نامه شماره 18/3/204618 مورخ 24/10/1391 با اعتبار علمی - پژوهشی تجدید شده است.

      امید است با دریافت نتایج تحقیقات اصیل و پربار همه‌ی محققین و متخصصین گیاه‌پزشکی کشور، روند تکاملی این مجله همچون گذشته ادامه ‌یابد.

 

با آرزوی توفیق الهی

 

    *  این نشریه توسط موسسه‌‌ تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور با همکاری انجمن‏‌های علمی بیماری شناسی گیاهی ایران،

انجمن حشره‌شناسی ایران و انجمن علوم علف‌های هرز ایران منتشر  می‌شود.

 

  *  این نشریه از قوانین Cope پیروی می‌کند.

 

 

شماره جاری: دوره 88، شماره 2 - شماره پیاپی 111، پاییز و زمستان 1399، صفحه 151-292 

2. حساسیت لاروهای دوبالان قارچ خوراکی به چهار حشره کش مجاز از گروه‌های مختلف در ایران

صفحه 165-173

10.22092/jaep.2021.124312.1254

محبوبه میرزایی؛ عزیز شیخی گرجان؛ ابراهیم گیلاسیان؛ سلطان رون؛ حسین خباز جلفایی؛ علی محمدی پور