نشریه علمی- پژوهشی "آفات و بیماری‌های گیاهی" نخستین نشریه گیاهپزشکی ایران می‌باشد که از سال 1325 تا کنون  به چاپ رسیده است. در این نشریه مقالات علمی حاصل از دستاوردهای تحقیقاتی پژوهندگان داخلی و خارجی در رشته گیاهپزشکی بطور منظم در دو شماره در موسسه "تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور" به چاپ می‌رسد و به بسیاری از موسسات علمی و تحقیقاتی مهم در سراسر جهان ارسال، و از نظر علمی از منابع شناخته شده و با ارزش بین‌المللی است.

      این نشریه در پایگاه‌های استنادی یافته‌های علمی و پژوهشی CAB، ISC، SID و Agris نمایه می‌شود.

      مقالاتی که برای چاپ در نشریه آفات و بیماری‌های گیاهی ارائه می‌شوند باید حاصل تحقیقات اصیل در زمینه علم گیاه‌پزشکی و یا علوم وابسته به آن بوده و قبلاً در نشریه دیگری چاپ نشده و یا همزمان به مجلات دیگر ارائه نشده باشد.

      مجوز انتشار: آخرین مجوز چاپ این نشریه از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جمهوری اسلامی ایران طی نامه شماره 18/3/204618 مورخ 24/10/1391 با اعتبار علمی - پژوهشی تجدید شده است.

      امید است با دریافت نتایج تحقیقات اصیل و پربار همه‌ی محققین و متخصصین گیاه‌پزشکی کشور، روند تکاملی این مجله همچون گذشته ادامه ‌یابد.

 

 

با آرزوی توفیق الهی

 

شماره جاری: دوره 88، شماره 1 - شماره پیاپی 110، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-145 

2. شناسایی مولکولی نژادهای قارچ Fusarium oxysporum f. sp. ciceris، عامل پژمردگی نخود در استان‌های غربی و شمال غربی ایران

صفحه 11-22

جعفر شکری؛ محمد جوان نیکخواه؛ سعید رضایی؛ حمیدرضا زمانی زاده؛ خشنود نورالهی


6. برهمکنش Paecilomyces formosus و سویه‌های Bacillus pumilus در وقوع و شدت سرخشکیدگی درختان پسته

صفحه 61-75

الهام توسلی؛ نادر حسن زاده؛ محمد مرادی؛ پژمان خدایگان؛ کلودیا پروبست


8. آیا تعیین سطح زیان اقتصادی با استفاده از روش دلفی امکان‌پذیر است؟ مطالعه موردی زنجرک خرما Ommatissus lybicus

صفحه 89-101

رویا ارباب تفتی؛ حسین نوری؛ محمد تقی فصیحی؛ حسین پژمان؛ محمدجواد عصاری؛ علی حسینی قرالری


11. تأثیر میوه و برگ شش رقم پسته روی شاخص‌های تغذیه‌ای Helicoverpa armigera

صفحه 125-134

سید مظفر منصوری؛ الهام حیدری افشار؛ محمدرضا لشکری؛ مهدی بصیرت