با همکاری انجمن‏‌ بیماری شناسی گیاهی ایران
دوره 90 (1401)
دوره 89 (1400)
دوره 88 (1399)
دوره 87 (1398)
دوره 86 (1397)
دوره 85 (1396)
دوره 84 (1395)
دوره 83 (1394)
دوره 82 (1393)
دوره 81 (1392)
دوره 80 (1391)
دوره 79 (1390)
دوره 78 (1389)
دوره 77 (1388)
دوره 76 (1387)
دوره 75 (1386)
دوره 74 (1385)
دوره 73 (1384)
دوره 71 (1382)
دوره 70 (1381)
دوره 68 (1379)
دوره 66 (1377)
دوره 65 (1376)
دوره 64 (1375)

  اطلاعات آماری نشریه 

تعداد دوره‌ها 25
تعداد شماره‌ها 45
تعداد مقالات 579
تعداد نویسندگان 1,066
تعداد مشاهده مقاله 428,722
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 261,498
نسبت مشاهده بر مقاله 740.45
نسبت دریافت فایل بر مقاله 451.64
-----------------------------------------
تعداد مقالات ارسال شده 519
درصد پذیرش 39
تعداد پایگاه های نمایه شده 11
تعداد داوران 390

 

 

متوسط زمان تا اولین اقدام  1-2 روز
حدود زمان تا اولین ارسال برای داوری 1-7 روز
حدود زمان داوری 15-30 روز
حدود زمان پذیرش 150-180 روز
حدود زمان انتشار (بعد از پذیرش) 60-90 روز

             

 

نشریه "آفات و بیماری‌های گیاهی" نخستین نشریه گیاهپزشکی ایران بوده که از سال 1325 تا‌کنون  به زبان فارسی، تناوب انتشار دوفصلنامه‌ای (دو شماره در سال) و قالب چاپی-الکترونیکی با دسترسی آزاد توسط مؤسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور و با همکاری انجمن‏‌ بیماری شناسی گیاهی ایران منتشر می‌شود. این نشریه به عضویت کمیته بین‌المللی اخلاق در نشر (COPE)  در نیامده است ولی از اصول آن پیروی می‌کند. نویسندگان مقاله موظف به رعایت اخلاق علمی و انتشار طبق دستورالعمل این کمیته می باشند. مقالاتی که برای چاپ در نشریه آفات و بیماری‌های گیاهی ارائه می‌شوند باید حاصل تحقیقات اصیل در زمینه علم گیاه‌پزشکی و یا علوم وابسته به آن بوده و قبلاً در نشریه دیگری چاپ نشده و یا همزمان به نشریات دیگر ارائه نشده باشد. این نشریه از مقالات مرتبط با پیشرفت‌های اخیر در زمینه آسیب‌شناسی گیاهی و حشره‌شناسی استقبال می‌کند. این نشریه در پایگاه‌های استنادی DOAJ، Google scholar، SID، ISC، CAB، Agris، Magiran و CIVILICA نمایه می‌شود (مطالعه بیشتر).

صاحب امتیاز: مؤسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور

شماره و تاریخ مجوز وزارت علوم، تحققیقات و فناوری: 204618/3/18 مورخ 1391/10/24

دوره انتشار: دوفصلنامه

نوع مقالات: مقاله پژوهشی- مقاله کوتاه- گزارش کوتاه

زبان مقاله: فارسی

زبان چکیده:  فارسی- انگلیسی

سیاست داوری نشریه: داوری همتا دو‌سو ناشناس

نرم‌افزار برسی سرقت ادبی: همیاب

 دسترسی به تمام مقالات: آزاد و رایگان

هزینه‌ای بررسی و انتشار: رایگان

سیاست انتشار:  CC-BY

رتبه در آخرین ارزیابی نشریات علمی کشور: الف

                     

بررسی تأثیر برخی متغیرهای محیطی بر حضور و پراکنش گونه‌های Nezara viridula L. وAcrosternum millieri در استان یزد با استفاده از روش بیشینه آنتروپی (MaxEnt)
بررسی تأثیر برخی متغیرهای محیطی بر حضور و پراکنش گونه‌های Nezara viridula L. وAcrosternum millieri در استان یزد با استفاده از روش بیشینه آنتروپی (MaxEnt)

مهدی دهقانی زاهدانی؛ علیمراد سرفرازی

دوره 91، شماره 1 ، شهریور 1402، صفحه 1-14

https://doi.org/10.22092/jaep.2023.360566.1461

چکیده
  شناخت عوامل و متغیرهای محیطی اثرگذار بر حضور و پراکنش آفات همواره به‌عنوان یکی از اهداف راهبردی مدیریت کنترل آفات مورد توجه پژوهشگران بوده است. سن‌های سبز   Nezara viridula L.   و  Acrosternum millieri Mulsant ...  بیشتر
ارزیابی مقاومت ارقام زراعی و برخی از کلون‌های پیشرفته سیب‌زمینی به نماتد سیستی طلایی سیب‌زمینی Globodera rostochiensis و ردیابی ژن مقاومت H1 با استفاده از نشانگرهای مولکولی
ارزیابی مقاومت ارقام زراعی و برخی از کلون‌های پیشرفته سیب‌زمینی به نماتد سیستی طلایی سیب‌زمینی Globodera rostochiensis و ردیابی ژن مقاومت H1 با استفاده از نشانگرهای مولکولی

مزدشت گیتی؛ ابراهیم پورجم؛ خسرو پرویزی؛ محمدرضا عتیقی؛ مجید پدرام

دوره 91، شماره 1 ، شهریور 1402، صفحه 15-31

https://doi.org/10.22092/jaep.2023.361088.1464

چکیده
  سیب‌زمینی به‌عنوان یکی از محصول‌های کشاورزی کلیدی، نقش مهمی در اقتصاد کشور دارد. نماتد سیستی طلایی سیب‌زمینی (Globodera rostochiensis)  در سال 1387 از مزارع استان همدان گزارش شد. در این مطالعه، واکنش تعداد ...  بیشتر
ارزیابی هیبریدهای چغندرقند برای مقاومت دوگانه به بیماری‌های ریزومانیا و پوسیدگی ریزوکتونیایی ریشه
ارزیابی هیبریدهای چغندرقند برای مقاومت دوگانه به بیماری‌های ریزومانیا و پوسیدگی ریزوکتونیایی ریشه

مهیار شیخ الاسلامی آل آقا؛ شیرین فرزادفر

دوره 91، شماره 1 ، شهریور 1402، صفحه 33-46

https://doi.org/10.22092/jaep.2023.361223.1467

چکیده
  در این تحقیق بذور 12 هیبرید چغندر قند به‌همراه چهار ژنوتیپ شاهد در شرایط میکروپلات کاشته شدند. پس از ارزیابی ریشه‌ها در مقابل Rhizoctonia solani AG 2-2 شش ژنوتیپ که دارای کمترین میزان آلودگی قارچی بودند، انتخاب ...  بیشتر
تغییرات فصلی جمعیت و ترجیح میزبانی لارو شب‌پره آلو Grapholita funebrana در شرایط محیطی کرج
تغییرات فصلی جمعیت و ترجیح میزبانی لارو شب‌پره آلو Grapholita funebrana در شرایط محیطی کرج

مسعود لطیفیان؛ محی الدین پیرخضری؛ راضیه قائمی

دوره 91، شماره 1 ، شهریور 1402، صفحه 47-59

https://doi.org/10.22092/jaep.2023.361449.1468

چکیده
  پروانه میوه Grapholita funebrana یکی از زیان­ آورترین آفات آلو می­باشد. در این پژوهش تغییرات فصلی و ترجیح میزبانی جمعیت لارو شب پره روی 26 ژرم پلاسم آلو بررسی شد. صفات کمی و کیفی میـوه بررسی شدند. از روش تحلیل ...  بیشتر
استفاده از فرومون جنسی در کنترل جمعیت و کاهش خسارت کرم ساقه‌خوارنواری برنج Chilo suppressalis در شالیزار
استفاده از فرومون جنسی در کنترل جمعیت و کاهش خسارت کرم ساقه‌خوارنواری برنج Chilo suppressalis در شالیزار

فرزاد مجیدی‌ شیل‌سر؛ سید علی طباطبایی؛ مهدی جلائیان؛ آتوسا فرحپورحقانی؛ علی اکبر عبادی؛ مریم خشکدامن

دوره 91، شماره 1 ، شهریور 1402، صفحه 61-71

https://doi.org/10.22092/jaep.2023.361469.1469

چکیده
  کرم ساقه ­خوار نواری برنج ( Chilo suppressalis) یکی از آفات مخرب برنج در بسیاری از کشورهای تولید کننده برنج از جمله ایران است. باتوجه به اثرات نامطلوب کاربرد سموم شیمیایی در اکوسیستم زراعی برنج علیه آفت ...  بیشتر
اولین گزارش شپشک Kermes spatulatus از ایران و مطالعه ویژگی‌های ریخت‌شناسی حشرات بالغ و پوره‌های سن اول
اولین گزارش شپشک Kermes spatulatus از ایران و مطالعه ویژگی‌های ریخت‌شناسی حشرات بالغ و پوره‌های سن اول

کوشا پورجعفری؛ حسنعلی واحدی؛ مریم درب امامیه

دوره 91، شماره 1 ، شهریور 1402، صفحه 73-79

https://doi.org/10.22092/jaep.2023.361476.1470

چکیده
  شپشک‌های گیاهی از آفات مهم جنگلی، باغی و زراعی هستند؛ که موجب ضعف گیاهان می­ شوند. جنگل­های بلوط زاگرس یکی از مهم‌ترین ذخیره‌گاه‌های منابع طبیعی در استان کرمانشاه می­باشند؛ که حفاظت از آن­ها ...  بیشتر
تأثیر ژنوتیپ‌های مختلف گندم روی زیست‌شناسی و پارامترهای رشد جمعیت Trogoderma granarium
تأثیر ژنوتیپ‌های مختلف گندم روی زیست‌شناسی و پارامترهای رشد جمعیت Trogoderma granarium

بهرام ناصری؛ سویل نوروزی نیا؛ سید علی اصغر فتحی؛ هوشنگ رفیعی دستجردی

دوره 91، شماره 1 ، شهریور 1402، صفحه 81-90

https://doi.org/10.22092/jaep.2023.361519.1472

چکیده
  لمبه‌ی گندم Trogoderma granarium (Everts)  یکی از مهم‌ترین آفات محصولات انباری به‌ویژه دانه­ های گندم در ایران و برخی از کشورهای جهان می‌باشد. در این پژوهش، اثر هفت ژنوتیپ مختلف گندم شامل ارقام حیدری، آفتاب، ...  بیشتر
شناسایی و بررسی صحرایی زنجره مو در زنجان
شناسایی و بررسی صحرایی زنجره مو در زنجان

محمد ولی تقدسی؛ فریبا مظفریان؛ سید حسین ناظر کاخکی؛ محمد رحیم معینی

دوره 91، شماره 1 ، شهریور 1402، صفحه 91-98

https://doi.org/10.22092/jaep.2023.360112.1475

چکیده
  نظر به افزایش جمعیت زنجره مو در موکاری‌های عمده استان زنجان و به‌منظور شناسایی صحیح گونه­ ی خسارت‌زا و بررسی روند مراحل رشدی آن، از ابتدای خرداد ماه سال 1393مطالعه ایی به‌مدت دو سال در چهار قطعه باغ ...  بیشتر
مقایسه سمپاش‌های بوم‌دار و لانس‌دار در کنترل شته مومی کلزا
مقایسه سمپاش‌های بوم‌دار و لانس‌دار در کنترل شته مومی کلزا

نیکروز باقری؛ محمود صفری؛ عزیز شیخی گرجان

دوره 91، شماره 1 ، شهریور 1402، صفحه 99-108

https://doi.org/10.22092/jaep.2023.362399.1480

چکیده
  این پژوهش با هدف ارزیابی کارایی دو روش رایج سمپاشی برای کنترل شتۀ مومی کلزا در مرحلۀ ساقه‌دهی و معرفی روش مناسب‌تر با توجه به پارامترهای فنّیِ مؤثر بر عملکرد و کارایی سمپاشی اجرا‌شد. آزمون در قالب طرح ...  بیشتر
بررسی بیماری زردی سیر در مزارع استان زنجان
بررسی بیماری زردی سیر در مزارع استان زنجان

ندا زند؛ حسین جعفری؛ مونس بخشی؛ شمس الله نجفی

دوره 91، شماره 1 ، شهریور 1402، صفحه 109-121

https://doi.org/10.22092/jaep.2023.362613.1482

چکیده
  سیر گیاهی علفی از تیره پیازئیان (Alliaceae) است که از نظر تولید جهانی در بین گیاهان پیازی پس از پیاز رتبه دوم را به خود اختصاص داده است. این محصول در منطقه طارم استان زنجان یکی از محصولات زراعی مهم می­ باشد. ...  بیشتر
بررسی تغییرات ناشی از مدل‌های پیشرفت زمانی بیماری لکه سیاه سیب در اثر استفاده از قارچ‌کش‌ها در استان خراسان شمالی
بررسی تغییرات ناشی از مدل‌های پیشرفت زمانی بیماری لکه سیاه سیب در اثر استفاده از قارچ‌کش‌ها در استان خراسان شمالی

زهره جهانی؛ سید اسماعیل رضوی؛ حمید نامورحمزانلویی

دوره 91، شماره 1 ، شهریور 1402، صفحه 123-133

https://doi.org/10.22092/jaep.2023.363540.1491

چکیده
  بیماری لکه سیاه با عامل قارچی Venturia inaequalis، از مهمترین بیماری‌های سیب در دنیا می‌باشد که به‌ویژه در مناطق دارای آب و هوای مرطوب و سرد خسارت وارد می‌کند. جهت بررسی اثر قارچ‌کش بر منحنی پیشرفت زمانی بیماری ...  بیشتر
ارزیابی صحرایی جلب کننده‌های غذایی مختلف مگس‌های میوه Bactrocera در باغ گلابی (مقاله انگلیسی)
ارزیابی صحرایی جلب کننده‌های غذایی مختلف مگس‌های میوه Bactrocera در باغ گلابی (مقاله انگلیسی)

Muhammad Hamayoon Khan؛ Muhammad Salman؛ Syed Jawad Ahmad Shah

دوره 91، شماره 1 ، شهریور 1402، صفحه 1-10

https://doi.org/10.22092/jaep.2023.362258.1479

چکیده
  بررسی‌های صحرایی به‌منظور ارزیابی میزان جلب کنندگی پروتئین هیدرولیزات ده درصد، مخمر ترولا ده درصد، مخمر هفت درصد، کازئین پنج درصد و ملاس قند ده درصد روی مگس میوه جنس Bactrocera در باغ­های گلابی انجام شد. ...  بیشتر
تاثیر کائولین فرآوری شده بر پوره پسیل معمولی پسته Agonoscena pistaciae
تاثیر کائولین فرآوری شده بر پوره پسیل معمولی پسته Agonoscena pistaciae

حسین فرازمند؛ هادی حسن‌زاده؛ محمد سیرجانی؛ کاظم محمدپور؛ افشین مشیری؛ سیدحیدر ولی‌زاده؛ علی جعفری ندوشن

دوره 82، شماره 2 ، اسفند 1393، ، صفحه 137-146

https://doi.org/10.22092/jaep.2015.100700

چکیده
  پسیل معمولی پسته، (Agonoscena pistaciae Burckharat & Lauterer (Hem.: Psyllidae، از آفات مهم باغات پسته‌ در ایران است که با تغذیه از شیره نباتی برگ، خسارت زیادی به محصول پسته وارد می‌آورد و هرساله باغداران برای کنترل این آفت ...  بیشتر
گلفیتو، مدل پیش‌آگاهی بیماری بادزدگی سیب‌زمینی در گرگان
گلفیتو، مدل پیش‌آگاهی بیماری بادزدگی سیب‌زمینی در گرگان

محمدعلی آقاجانی

دوره 88، شماره 2 ، اسفند 1399، ، صفحه 199-211

https://doi.org/10.22092/jaep.2020.127287.1299

چکیده
  بادزدگی فیتوفترایی ناشی از Phytophthora infestans، مهم‌ترین بیماری سیب‌زمینی در دنیا و ایران است که برای پیش‌آگاهی آن تاکنون 16 مدل معرفی شده است. شهرستان گرگان دارای بیشترین سطح زیر کشت این محصول در استان است ...  بیشتر
فرموله کردن نماتد کش استخراج شده از بذر گیاه زیتون تلخ (Melia azedarach) برای کنترل نماتد گره ریشه (Meloidogyne incognita)
فرموله کردن نماتد کش استخراج شده از بذر گیاه زیتون تلخ (Melia azedarach) برای کنترل نماتد گره ریشه (Meloidogyne incognita)

عباس صلاحی اردکانی؛ بابک حیدری علیزاده

دوره 82، شماره 2 ، اسفند 1393، ، صفحه 169-180

https://doi.org/10.22092/jaep.2015.100703

چکیده
  بذر گیاه زیتون تلخ (Melia azedarach) از استان مازندران جمع‌آوری، در دمای اطاق و سایه خشک و از آن پودر تهیه شد. عصاره‌گیری با حلال متانل در دستگاه سوکسوله انجام و سپس با حلال‌های دی‌کلرومتان-آب (70:30)، ترکیبات ...  بیشتر
رفتار جلب جنسی در سرخرطومی جالیز Acythopeus curvirostris persicus
رفتار جلب جنسی در سرخرطومی جالیز Acythopeus curvirostris persicus

کاظم محمدپور؛ آرمان آوند فقیه؛ پرویز شیشه بر؛ محمد سعید مصدق

دوره 82، شماره 2 ، اسفند 1393، ، صفحه 91-102

https://doi.org/10.22092/jaep.2015.100696

چکیده
  سرخرطومی جالیز،Acythopeus curvirostris persicus ، یکی از آفات مهم محصولات جالیزی می باشد که در کشور های خاور میانه انتشار دارد. درک اکولوژی شیمیایی این گونه در شرایط مزرعه می تواند اطلاعات مورد نیاز برای کنترل آن با ...  بیشتر
اثرات زیر کشندگی اسانس‌های زیره سبز و میخک روی کنه تارتن دولکه‌ایTetranychus urticae
اثرات زیر کشندگی اسانس‌های زیره سبز و میخک روی کنه تارتن دولکه‌ایTetranychus urticae

سیمین بینقی؛ کتایون خردمند؛ شهریار عسگری؛ عزیز شیخی گرجان

دوره 82، شماره 2 ، اسفند 1393، ، صفحه 81-90

https://doi.org/10.22092/jaep.2015.100695

چکیده
  کنه تارتن دولکه‌ای یکی از مهم‌ترین آفات محصولات کشاورزی به شمار می‌رود. با توجه به اثرات نامطلوب استفاده از ترکیبات شیمیایی، این تحقیق به منظور معرفی ترکیبات جایگزین و کم خطر انجام شد. در پژوهش حاضر، ...  بیشتر
تشخیص و شمارش خودکار شب‌پره مینوز گوجه‌فرنگی، Tuta absoluta (Myrick) (Lepidoptera: Gelechiidae) با استفاده از تکنیک یادگیری عمیق
تشخیص و شمارش خودکار شب‌پره مینوز گوجه‌فرنگی، Tuta absoluta (Myrick) (Lepidoptera: Gelechiidae) با استفاده از تکنیک یادگیری عمیق

علیرضا شعبانی نژاد؛ عباسعلی زمانی؛ مجید ایرانپور مبارکه؛ سعید عباسی؛ فرانک رنجبر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1402

https://doi.org/10.22092/jaep.2023.362402.1481

چکیده
  تشخیص و شمارش دقیق آفات، اهمیت زیادی در برنامه‌های مدیریت کنترل آفات دارد و روش‌های معمول شناسایی و شمارش آفات روی گیاهان میزبان، پرهزینه و زمان‌بر و در عین حال دارای خطاهای انسانی غیر قابل کنترل است. ...  بیشتر
اثربخشی تریکودرما به عنوان محرک‌های دفاعی گیاه در دانهال پسته علیه نماتد ریشه گرهی (Meloidogyne javanica)
اثربخشی تریکودرما به عنوان محرک‌های دفاعی گیاه در دانهال پسته علیه نماتد ریشه گرهی (Meloidogyne javanica)

زهرا فاریابی؛ حسین علایی؛ اعظم زین الدینی ریسه؛ نرگس حاتمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1402

https://doi.org/10.22092/jaep.2023.362756.1483

چکیده
  در این پژوهش پتانسیل گونه‌های Trichoderma در مهار زیستی نماتد ریشه‌گرهی از مسیرتغییرات ترکیبات بیوشیمیایی درگیر در دفاع القایی در دانهال پسته بررسی شد. ترکیبات زیستی تریکودرما شامل سوسپانسیون اسپور و عصاره ...  بیشتر
نخستین گزارش از خسارت چوبخواری کرم گرده خوار خرما Aphomia sabella Hampson (Lep.: Pyralidae) در نخیلات استان خوزستان
نخستین گزارش از خسارت چوبخواری کرم گرده خوار خرما Aphomia sabella Hampson (Lep.: Pyralidae) در نخیلات استان خوزستان

سارا ضرغامی؛ طاهره کرمی جمور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 دی 1402

https://doi.org/10.22092/jaep.2023.364162.1498

چکیده
  شب پره بزرگ خرما Aphomia sabella Hampson (Lep. : Pyralidae) یکـی از آفـات نخل خرما در مناطق خرماخیز کشـور می‌باشد. در سال‌های اخیر مشاهدات صحرایی و گزارش نخلداران نشان می‌دهد خسارت کرم گرده خوار در استان خوزستان بسیار ...  بیشتر
ارزیابی خسارت شته مومی کلم Brevicoryne brassicae L. روی ارقام هیدرومل، احدی، طلائیه و اکاپی کلزا Brassica napus L.
ارزیابی خسارت شته مومی کلم Brevicoryne brassicae L. روی ارقام هیدرومل، احدی، طلائیه و اکاپی کلزا Brassica napus L.

حسین نوری؛ مریم فروزان؛ نوذر رستگاری؛ مظاهر یوسفی؛ جواد کریم زاده اصفهانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 دی 1402

https://doi.org/10.22092/jaep.2024.363487.1492

چکیده
  یکی از آفات مهم و خسارتزای این محصول شته مومی کلم Brevicoryne brassicae L. می‌باشد. بررسی حاضر به منظور ارزیابی خسارت آفت، در قالب طرح بلوک های تصادفی به اجرا گذاشته شد. بدین منظور در هشت تیمار، مشتمل بر: تیمار 1 (7 ...  بیشتر
بررسی مقاومت یولاف وحشی (Avena ludoviciana L.) به علف‌کش کلودینافوپ پروپارژیل و شایستگی نسبی بیوتیپ های حساس و مقاوم آن در مزارع گندم واقع در شهرستان اسلام‌آباد غرب، کرمانشاه
بررسی مقاومت یولاف وحشی (Avena ludoviciana L.) به علف‌کش کلودینافوپ پروپارژیل و شایستگی نسبی بیوتیپ های حساس و مقاوم آن در مزارع گندم واقع در شهرستان اسلام‌آباد غرب، کرمانشاه

فائزه فخری؛ علیرضا باقری؛ وحید سرابی؛ ایرج نصرتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 بهمن 1402

https://doi.org/10.22092/jaep.2024.359238.1445

چکیده
  به‌منظور بررسی مقاومت یولاف وحشی Avena ludoviciana به علف‌کش کلودینافوپ پروپارژیل، همچنین، ارزیابی میزان شایستگی نسبی توده‌های حساس و مقاوم یولاف وحشی این آزمایش در مزارع گندم شهرستان اسلام‌آباد غرب استان ...  بیشتر
مولتی پارازیتیسم و رقابت بین دو گونه زنبور Ooencyrtus telenomicida وOoencyrtus fecundus (Hymenoptera: Encyrtidae) پارازیتوییدهای تخم سن گندم
مولتی پارازیتیسم و رقابت بین دو گونه زنبور Ooencyrtus telenomicida وOoencyrtus fecundus (Hymenoptera: Encyrtidae) پارازیتوییدهای تخم سن گندم

شهزاد ایرانی پور؛ احسان جلال کر؛ شهریار عسگری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 بهمن 1402

https://doi.org/10.22092/jaep.2024.363255.1486

چکیده
  زنبورهای Ooencyrtus telenomicida (Vassiljev) و Ooencyrtus fecundus Ferriere & Voegele (Hym., Encyrtidae) پارازیتوییدهای تخم سن گندم هستند. این دو گونه در مزارع غلات کشور در کنار هم زندگی می‌کنند، و نیازهای اکولژیک نزدیک به هم دارند، لذا وقوع ...  بیشتر
ارزیابی مقاومت ژنوتیپ‎های سویا به بیماری پوسیدگی زغالی در شرایط مزرعه و گلخانه
ارزیابی مقاومت ژنوتیپ‎های سویا به بیماری پوسیدگی زغالی در شرایط مزرعه و گلخانه

شهریار کیا؛ ابراهیم هزارجریبی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اسفند 1402

https://doi.org/10.22092/jaep.2024.363708.1495

چکیده
  بیماری پوسیدگی زغالی ناشی از قارچ Macrophomina phaseolina یکی از رایج‌ترین بیماری‌های سویا در ایران به شمار می‌رود. در این پژوهش، مقاومت 35 ژنوتیپ سویا از گروه‌های رسیدگی II تا V در شرایط مزرعه و گلخانه در برابر ...  بیشتر
بررسی اثرات کشندگی حشره‎ کش‎های تترانیلی‎ پرول، فلوپیرادیفوران، فلوبن‎دیامید و اسپیروتترامات روی زنبور انگل‌واره Habrobracon hebetor
بررسی اثرات کشندگی حشره‎ کش‎های تترانیلی‎ پرول، فلوپیرادیفوران، فلوبن‎دیامید و اسپیروتترامات روی زنبور انگل‌واره Habrobracon hebetor

مهدی فولا دی؛ غلامرضا گل‌محمدی؛ علی احدیت؛ کاظم محمدپور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اسفند 1402

https://doi.org/10.22092/jaep.2024.363727.1496

چکیده
  زنبور Habrobracon hebetor Say, 1836 (Hymenoptera: Braconidae) یکی از پارازیتوئیدهای مهم می‌باشد که برای کنترل زیستی لارو شب پره‌های خانواده‌ی Pyralidae و Noctuidae شامل آفات زراعی، باغی و انباری، مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این مطالعه، ...  بیشتر
بررسی مهم‌ترین عوامل اقلیمی تأثیرگذار بر پراکنش دو گونۀ Autographa gamma (Linnaeus) و Agrotis segetum (Denis & Schiffermüller) (Lep.: Noctuidae) در ایران
بررسی مهم‌ترین عوامل اقلیمی تأثیرگذار بر پراکنش دو گونۀ Autographa gamma (Linnaeus) و Agrotis segetum (Denis & Schiffermüller) (Lep.: Noctuidae) در ایران

حسین فلسفی؛ هلن عالی‌پناه؛ هادی استوان؛ شهرام حسامی؛ رضا ظهیری

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 08 خرداد 1403

https://doi.org/10.22092/jaep.2024.365175.1511

چکیده
  شب‌پره‌های گاما، Autographa gamma و کرم طوقه‌بر Agrotis segetum از مهم‌ترین آفات کشاورزی در دنیا و ایران به‌‌شمار می‌روند. در این تحقیق با استناد به داده‌های مربوط به حضور این گونه‌ها در ایران و به‌کمک نرم‌افزارهای ...  بیشتر

ابر واژگان