نشریه علمی- پژوهشی "آفات و بیماری‌های گیاهی" نخستین نشریه گیاهپزشکی ایران می‌باشد که از سال 1325 تا کنون  به چاپ رسیده است. در این نشریه مقالات علمی حاصل از دستاوردهای تحقیقاتی پژوهندگان داخلی و خارجی در رشته گیاهپزشکی بطور منظم در دو شماره در موسسه "تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور" به چاپ می‌رسد و به بسیاری از موسسات علمی و تحقیقاتی مهم در سراسر جهان ارسال، و از نظر علمی از منابع شناخته شده و با ارزش بین‌المللی است.

 این نشریه در پایگاه‌های استنادی یافته‌های علمی و پژوهشی DOAJ، Google scholar، SID، ISC، CAB، Agris، Magiran و CIVILICA نمایه می‌شود.

مقالاتی که برای چاپ در نشریه آفات و بیماری‌های گیاهی ارائه می‌شوند باید حاصل تحقیقات اصیل در زمینه علم گیاه‌پزشکی و یا علوم وابسته به آن بوده و قبلاً در نشریه دیگری چاپ نشده و یا همزمان به مجلات دیگر ارائه نشده باشد.

مجوز انتشار: آخرین مجوز چاپ این نشریه از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جمهوری اسلامی ایران طی نامه شماره 18/3/204618 مورخ 24/10/1391 با اعتبار علمی - پژوهشی تجدید شده است.

امید است با دریافت نتایج تحقیقات اصیل و پربار همه‌ی محققین و متخصصین گیاه‌پزشکی کشور، روند تکاملی این مجله همچون گذشته ادامه ‌یابد.

با آرزوی توفیق الهی

 *  این نشریه توسط موسسه‌‌ تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور با همکاری انجمن‏‌ علمی بیماری شناسی گیاهی ایران، منتشر می‌شود.

شناسه دیجیتالی (DOI) و (DOR): با کمال مسرت به اطلاع می‌رساند نشریه آفات و بیماریهای گیاهی برای مقاله‌های منتشر شده در این نشریه شناسه دیجیتالی (DOI) و (DOR) اخذ کرده است لذا مقاله‌هایی که در این نشریه چاپ شده‌اند دارای شناسه دیجیتالی هستند که روی مقاله بارگذاری شده وارد شده است.

سیاست داوری نشریه: بدون نام دو سویه.

 *  این نشریه از قوانین Cope تبعیت می‌کند.

  •  دسترسی به تمام مقالات این نشریه باز می باشد (open access)
  • این مجله هزینه‌ای بابت چاپ مقاله از نویسندگان دریافت نمی‌کند.
  • فرم تعهد نویسندگان
شماره جاری: دوره 90، شماره 1 - شماره پیاپی 114، شهریور 1401، صفحه 1-132