تماس با ما

محل انتشار: تهران

تلفن:16-22403012-021 داخلی 8208

نشانی: تهران، بزرگراه شهید چمران، خیابان یمن (تابناک)، موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور

بخش تحقیقات حشره‌شناسی کشاورزی، دفتر نشریه آفات و بیماری‌های گیاهی

صندوق پستی: 1454-19395

سایت اختصاصی:  jaenph.areo.ir

نشانی الکترونیک: apenph@iripp.ir, apenph@yahoo.com

 


CAPTCHA Image