گزارش زنبور پارازیتوئید Varzobia tibialis Nikolskaya روی لارو سوسک Chrysobothris solieri از ایران (گزارش کوتاه علمی)

نوع مقاله: حشره شناسی کشاورزی

نویسندگان

1 بخش تحقیقات حشره‌شناسی کشاورزی، مؤسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور، ‌صندوق پستی 1454، تهران 19395،‌ ایران

2 مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی تبریز، بخش تحقیقات گیاهپزشکی، تبریز، ایران

چکیده

در شهریور ماه سال 1385 سوسک Chrysobothris solieri تحت عنوان گزارش جدید برای فون سوسک‌های خانواده Buprestidae از ایران معرفی شد. به همراه این گونه، دو نمونه پارازیت توسط آقای Macek از موزه پراگ در حد جنس شناسایی شدند و موضوع در نشریه آفات و بیماری‌های گیاهی جلد 74 شماره 1 به چاپ رسید.
با بررسی‌های بیشتر نام این پارازیتوئید به جای Hockeria ، Varzobia tibialis Nikolskaya, 1960 تعیین گردید. این پارازیتوئید یک گونه جدید برای فون زنبورهای Chalcididae ایران می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Report of the parasitoid Varzobia tibialis Nikolskaya (Hym.: Chalcididae) on Chrysobothris solieri in Iran (Short report)

نویسندگان [English]

  • M. ABAII 1
  • H. A. LOTFALIZADEH 2
چکیده [English]

In September 2006, I reported Chrysobothris solieri (Col.: Buprestidae) as new record from Iran. At that time two parasitic wasps, had been identified on C. solieri by Y. Maeek from Prague museum in Czech Republic.
In this year, a few specimens of these parasitoid were studied which were determined as Varzobia tibialis Nikolskaya. This species is a new record from Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chrysobothris solieri
  • Varzobia tibialis