با همکاری انجمن‏‌ بیماری شناسی گیاهی ایران

نوع مقاله : حشره شناسی کشاورزی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی پژوهشکده خرما و میوه های گرمسیری

2 دانش آموخته دکتری، گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران.

10.22092/jaep.2023.364162.1498

چکیده

شب پره بزرگ خرما Aphomia sabella Hampson (Lep. : Pyralidae) یکـی از آفـات نخل خرما در مناطق خرماخیز کشـور می‌باشد. در سال‌های اخیر مشاهدات صحرایی و گزارش نخلداران نشان می‌دهد خسارت کرم گرده خوار در استان خوزستان بسیار افزایش یافته و سالانه خسارت اقتصادی به نخل خرما در ابتدای فصل رشد وارد می‌نماید. طی نمونه‌برداری در آذر و دی ماه سال 1399روی پاجوش‌های جوان رقم برحی در آبادان، تغذیه و فعالیت لاروهای آفت بررسی گردید. با بررسی دقیق تعداد زیادی از پاجوش‌‌ها و نیز کالبدشکافی محل خسارت، دالان‌های لاروی همراه با فضولات و تارهای لاروی دربافت سفت و چوبی کرب‌های داخلی پاجوش مشاهده گردید. خروج شیره گیاهی از محل تغذیه، حضور تار و فضولات لاروی سبب آلودگی و در جمعیت زیاد به دلیل فعالیت دو تا سه لارو روی یک کرب، سبب ضعف و ازبین رفتن کرب-های پاجوش شد. این اولین گزارش از فعالیت چوبخواری لاروهای کرم گرده خوار خرما و خسارت آن‌ها روی کرب پاجوش خرما در ایران است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

First report of wood-boring damage by Aphomia sabella Hampson (Lep.: Pyralidae) in date palm groves of Khuzestan Province

نویسندگان [English]

  • Sara Zarghami 1
  • Tahereh Karami Jomur 2

1 Assistant Prof. date palm and tropical fruits research center

2 Former Ph. D. Student, Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, Shahid Chamran University, Ahvaz, Iran

چکیده [English]

The greater date moth ArenipsessabellaHamps (Pyralidae: Lepidoptera) is considered one of the pests of the date palm in date groving areas of Iran.Recently, the field observations and farmers' complaints indicated that this pest become a major pest in Khuzestan provice, attacking the date trees and causes yield losses in the early stages of date growth. In this study, the feeding activity of overwintering larvae of A. sabella on wooden texture of young offshoots, varieties Barhi, during winter in December and January 2021, is reported. Due to the feeding activities of larvae under the bark, burrowing into the base of fronds in the lower section of offshoots, the exit of plant sap from the feeding place, presence of larval webs and excrement cause pollution.Inthe offshoot and samples with a large populations, the activity of two or three simultaneously on crabs, causes weakness and destruction of crabs. In this study, the feeding activity of A. sabella larvae on fresh wounds of the offshoot and their presence in winter in this section of date palm are reported for the first time in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The greater date moth
  • Wood-boring
  • new report
  • date palms
  • Khuzestan province