اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 400
تعداد پذیرش 144
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 146
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 38

مقالات منتشر شده (از سال 1399)
تعداد دوره‌ها 1
تعداد شماره‌ها 2
تعداد مقالات 41
تعداد مشاهده مقاله 2285
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 1707
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 12 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 7 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 125 روز
متوسط زمان داوری 31 روز
متوسط زمان پذیرش 273 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری روز
متوسط زمان عدم پذیرش 139 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 51 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 78 روز
درصد پذیرش 36 %