اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 119
تعداد پذیرش 30
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 45
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 13

مقالات منتشر شده (از سال 1399)
تعداد دوره‌ها 3
تعداد شماره‌ها 5
تعداد مقالات 63
تعداد مشاهده مقاله 9717
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 5755
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 2 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 99 روز
متوسط زمان داوری 29 روز
متوسط زمان پذیرش 217 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری روز
متوسط زمان عدم پذیرش 56 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 2 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 381 روز
درصد پذیرش 25 %