نویسنده = معصومه شایان مهر
تعداد مقالات: 2
1. معرفی گونه‌های رده پادمان (Collembola) شهرکرمان به ‌همراه گزارش چند رکورد جدید برای فون ایران

دوره 87، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 63-75

فاطمه عبدالعلیزاده؛ محمد خیراندیش؛ معصومه شایان مهر؛ ارنست سی برنارد


2. اولین گزارش از یک جنس و چهار گونه‌ی پادمان Collembola از استان لرستان

دوره 86، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 235-240

معصومه شایان مهر؛ الهام یوسفی لفورکی؛ مجتبی رحمتی