با همکاری انجمن‏‌ بیماری شناسی گیاهی ایران
واکنش ژرم پلاسم کنجد به بیماری پوسیدگی زغالی در شرایط مزرعه
واکنش ژرم پلاسم کنجد به بیماری پوسیدگی زغالی در شرایط مزرعه

امیر خسرو دانایی فر؛ حمید صادقی گرمارودی؛ سعداله منصوری

دوره 90، شماره 1 ، شهریور 1401، ، صفحه 53-62

https://doi.org/10.22092/jaep.2022.356390.1419

چکیده
  بیماری پوسیدگی زغالی ناشی از قارچ‌ Macrophomina phaseolina، مهم‌ترین عامل بوته‌میری کنجد در کشور و بسیاری از نقاط دنیا است. در سال‌های اخیر به‌دلیل تغییر اقلیم و گرم شدن هوا، این قارچ گرمادوست اهمیت دوچندان ...  بیشتر
بررسی ارتباط بوته‌میری فوزاریومی و ماکروفومینایی کنجد با برخی صفات مهم زراعی در شرایط مزرعه
بررسی ارتباط بوته‌میری فوزاریومی و ماکروفومینایی کنجد با برخی صفات مهم زراعی در شرایط مزرعه

حمید صادقی گرمارودی؛ مجید غلامحسینی؛ سعداله منصوری

دوره 88، شماره 2 ، اسفند 1399، ، صفحه 175-185

https://doi.org/10.22092/jaep.2020.125198.1268

چکیده
  قارچ‌های بیماری‌زای ماکروفومینا و فوزاریوم از جمله مهم‌ترین عوامل ایجادکننده بوته‌میری در ایران و جهان هستند که باعث ایجاد خسارت گسترده‌ای می‌شوند. در این پروژه، 25 رقم و ژنوتیپ امیدبخش کنجد شامل ...  بیشتر