کلیدواژه‌ها = شبکه عصبی مصنوعی
تشخیص آفت سوسک چهار نقطه‌ای حبوبات توسط تکنیک پردازش تصویر و شبکه عصبی مصنوعی

دوره 88، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 103-112

10.22092/jaep.2020.341684.1324

داود محمدزمانی؛ سامان سجادیان؛ سید محمد جاویدان