با همکاری انجمن‏‌ بیماری شناسی گیاهی ایران
تعیین ویژگی‌های Pseudomonas syringae pv. porri عامل لکه برگی و سوختگی باکتریایی پیاز دراستان‌های فارس و کرمانشاه
تعیین ویژگی‌های Pseudomonas syringae pv. porri عامل لکه برگی و سوختگی باکتریایی پیاز دراستان‌های فارس و کرمانشاه

یوسف مرادی امیرآباد؛ غلام خداکرمیان

دوره 86، شماره 2 ، اسفند 1397، ، صفحه 147-161

https://doi.org/10.22092/jaep.2019.115773.1188

چکیده
  علائم لکه برگی و سوختگی باکتریایی روی بوته‌های پیاز Allium cepa L.، در استان­های فارس (اقلید) و کرمانشاه (بیستون) با نرخ وقوع 90 تا 100 درصد روی بوته­های پیاز مشاهده شد. به‌منظور جداسازی و شناسایی عامل بیماری، ...  بیشتر