گزارش دو گونه زنبور پارازیتوئید کوتاه بال متعلق به جنسEuplemus (Hym.: Chalcidoidea, Eupelmidae) از ایران (گزارش کوتاه علمی)

نوع مقاله: حشره شناسی کشاورزی

نویسندگان

1 دانشکده علوم، دانشگاه پیام نور تهران، ایران

2 بخش تحقیقات گیاهپزشکی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجا‌ن‌شرقی، ایران

3 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید بهشتی، تهران

چکیده

تا کنون هفده گونه زنبور پارازیتوئید از گال زنبور گال‌زای رزDiplolepis fructuum (Rübsaamen) (Hym.: Cynipidae) در ایران گزارش شده است (3). طی بررسی‌هایی که روی این زنبور در نواحی شمالی استان آذربایجان‌غربی انجام گرفت، دو گونه زنبور پارازیتوئید کوتاه ‌بال از خانواده‌ی Eupelmidae، پرورش داده شدند. این دو گونه تحت عناوین
Eupelmus impennis (Nikol'skaya)و Eupelmus vesicularis (Retzius) شناسایی و به تایید دکتر G. Gibson رسیدند. این زنبورها تاکنون از روی گال رز گزارش نشده‌اند و براساس اطلاعات موجود تنها دو گونه‌یEupelmus fulvipes Förster, 1860  و Eupelmus urozonus Dalman, 1820 از این جنس در ایران روی گال رز شناخته شده است (3). نمونه‌های جمع‌آوری شده در کلکسیون حشره‌شناسی مرکز تحقیقات کشاورزی آذربایجان ‌شرقی نگهداری می‌گردند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

First report of two brachypterous species of Euplemus (Hym.: Chalcidoidea, Eupelmidae) from Iran (Short report)

نویسندگان [English]

  • R. MOHAMMADI 1
  • H. A. LOTFALIZADEH 2
  • SH. PASHAII-RAD 3
چکیده [English]

So far seventeen species of parasitic wasps have been reported on rose gall wasp Diplolepis fructuum (Rübsaamen) (Hym.: Cynipidae) in Iran (3). During study of this association in the northern part of West-Azarbaijan (northwest of Iran) two brachypterous eupelmid species were found. These species were identified as Eupelmus impennis (Nikol'skaya) and Eupelmus vesicularis (Retzius) that was confirmed by Dr. G. Gibson. These two species have not been reported from Iran and only two species Eupelmus fulvipes Förster, 1860 and Eupelmus urozonus Dalman, 1820 were reared on D. fructuum (3).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Euplemus