گزارش گونه (Hym.: Chalcididae) Haltichella rufipes از ایران (گزارش کوتاه علمی)

نوع مقاله: حشره شناسی کشاورزی

نویسندگان

1 گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

2 بخش تحقیقات آفات و بیماری‌های گیاهی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان ‌شرقی، ایران

چکیده

خانواده Chalcididae شامل 90 جنس و 1500 گونه در دنیا می‌باشد (6) که در پنج زیرخانواده قرار گرفته‌اند و در نواحی حاره‌ای گسترش وسیعی دارند. این زنبورها اغلب پارازیت داخلی حشرات راسته‌های دوبالان، پروانه‌ها، سخت بال پوشان، بال توری‌ها و بال غشائیان زیر راسته‌ی Symphyta می‌باشند. تعدادی نیز پارازیت خارجی هستند و تعداد کمی به‌ خصوص گونه‌های گرمسیری پارازیت ثانویه هستند که بیشتر روی خانواده‌های Braconidae و Ichneumonidae مشاهده شده‌اند (3).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

New record of Haltichella rufipes (Hym.: Chalcididae) from Iran (Short report)

نویسندگان [English]

  • M. RAJABI 1
  • S. M. MAJDZADEH 1
  • H. A. LOTFALIZADEH 2
چکیده [English]

The family Chalcididae comprises over 1500 species belonging to 90 genera worldwide (6) placed within five subfamilies. The members of this family are endoparasitoids of different insect orders such as Diptera, Lepidoptera, Coleoptera, Neuroptera and Hymenoptera. Some chalcidids are ectoparasitoids and some are considered as hyperparasitoids of Braconidae and Ichneumonidae (3).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Haltichella rufipes