تعیین برخی ویژگی های مولکولی و زیستی ویروس پسوروز مرکبات آلوده کننده نارنگی انشو دیررس (Citrus unshiu Marc) در شرق استان مازندران

نوع مقاله: بیماری‌شناسی گیاهی

نویسندگان

1 گروه گیاه پزشکی، دانشکده علوم کشاورزی و صنایع غذایی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران

2 عضو هیئت علمی/ مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران

3 گروه زیست فناوری مولکولی گیاهی، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری، تهران

چکیده

ویروس پسوروز مرکبات (CPsV) یکی از قدیمی‌ترین بیماری در مرکبات می باشد. طی سال های اخیر علایم پوسته پوسته شدن تنه، نقوش موزاییکی و لکه‌های حلقوی روی میوه بالغ به خصوص در اطراف گلگاه و لکه‌های زرد رنگ گسترده و حلقوی بر روی برگ‌های مسن بر روی درختان نارنگی انشو دیررس Citrus unshiu (Yu.Tanaka ex Swingle) در استان مازندران مشاهده شد. به منظور بررسی عامل بیماری از سرشاخه‌های بهاره درختان واجد علایم در شهرستان ساری نمونه برداری صورت پذیرفت. خصوصیات زیستی جدایه ها از طریق نموده سازی بر روی پایه های مختلف مرکبات مورد بررسی قرار گرفت و نتایج حاکی از حضور تیپ B ویروس پسوروز مرکبات در نمونه ها داشت. ردیابی مولکولی CPsV توسط واکنش زنجیره‌ای پلیمراز نسخه برداری معکوس (RT-PCR) با یک جفت آغازگر اختصاصی طراحی شده صورت گرفت و قطعه‌ای مورد انتظار به طول حدود bp 600 در نمونه های جمع آوری شده از باغ و گلخانه تکثیر شد. بررسی تبارزائی جدایه های منتخب بر مبنی توالی ژنتیکی پروتئین پوششی ویروس، جدایه های جهانی را در دو گروه مجزا و سه زیر گروه در گروه اول قرار داد. جدایه ها ی ایرانی در زیرگروه دوم در کنار جدایه هایی از کشورهای آمریکا و ژاپن قرار گرفتند و کمترین میزان شباهت ژنتیکی را با جدایه هایی از کشورهای آمریکای لاتین و آفریقا داشتند که می تواند حکایت از تکامل مستقل آنها داشته باشد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Partial Biological and Molecular Characterization of Citrus psorosis virus Infecting Satsuma mandarin (Citrus unshiu Marc) in the east of Mazandaran province

نویسندگان [English]

  • Faezeh Falaki 1
  • Seyed Vahid Alavi 2
  • Amir Mousavi 3
1 Department of Plant Protection, College of Agriculture Sciences and Food Industries, Science and Research Branch, Islamic Azad university, Tehran, Iran
2 member of scientific board/ Mazandaran agricultural and natural resources research centre
3 Department of Plant Biotechnology, National Institute of Genetic Engineering and Biotechnology, P.O. Box 14155-6343, Tehran, Iran
چکیده [English]

Citrus psorosis virus (CPsV) is one of the oldest citrus diseases of the citrons. A disorder on Satsuma mandarin, Citrus unshiu (Yu.Tanaka ex Swingle) trees with bark scaling of the trunk, ring spot or mosaic pattern symptoms on mature fruits especially around the calyx and extended yellow ring spot on the old leaves observed over the recent years in Mazandaran province. In order to study the casual agent of the disease, symptomatic leaf samples were collected from the spring flashes in the Sari district. Using by mechanical inoculation on Gomphrena globosa indicator plant and indexing on different citrus stock, biological properties of the studied isolates were explored and the results indicated to the presence of the type B of citrus psorosis virus in samples. Molecular detection of CPsV was done by using RT-PCR and specific designed primers in which a desired amplicon with a size about 600bp amplified in infected samples collected from the orchards and greenhouse. Phylogenetic analysis of the representative isolates on the basis of nucleotide sequences of the CPsV-coat protein, categorized the representative isolates into two distinct groups which the group one further divided into three subgroups. Iranian isolates were clustered in the second subgroup beside the Americans and Japanese isolates and showed the lowest identity with the isolates from Latin American and African countries which may indicate to their independent evolution

کلیدواژه‌ها [English]

  • Genetic variation
  • indexing
  • Sequencing
  • phylogeny