معرفی گونه‌ی جدیدی از جنس Sphaerulina در ایران

نوع مقاله : بیماری‌شناسی گیاهی

نویسندگان

1 هیئت علمی، بخش تحقیقات بیماری های گیاهی، موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران.

2 دانشیار موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

3 استاد و آکادمسین قارچ شناسی، دانشکده بتانیک، دانشگاه دولتی ایروان، ایروان، ارمنستان.

چکیده

در راستای مطالعات تاکسونومیک قارچ­های سپتوریا و شبه سپتوریا در ایران، گونه­ی جدیدی از جنس Sphaerulina روی میزبان Populus sp. بر اساس توالی یابی ناحیه ITS از rDNA و بررسی­ های مرفولوژیک تحت نام Sphaerulina osipyaniae sp. nov. Azimi  توصیف شد. مقایسه توالی نمونه مورد مطالعه با توالی Mycosphaerella populi (=Sphaerulina frondicola) از بانک ژن نشان داد که گونه Sphaerulina روی Populus در ایران گونه­ ی جدیدی برای این جنس است. لکه ­ها در هر دو سطح رویی و زیری برگ، گرد تا کشیده به رنگ خاکستری روشن با حاشیه مشخص به رنگ قهوه­ای تیره، با قطر 5-2 میلی­متر بودند. لکه ­ها گاهی به­ هم پیوسته و لکه ­هایی نامنظم با اندازه بزرگ‌تر را تشکیل می­دادند. کنیدیوما از نوع پیکنیدیوم، نسبتاً گرد، به‌رنگ قهوه­ای تیره تا سیاه، در لکه­های هر دو سطح رویی و زیری برگ بصورت جدا از ­هم و پراکنده تشکیل شده بودند. قطر پیکنیدیوم­ها (200-150) 160 میکرومتر و دارای دهانه منفرد انتهایی بودند. کنیدیوم ­ها داسی شکل، برخی در انتها دارای خمیدگی، نیمه شفاف، دارای یک بند، با قاعده گرد و در راس گرد تا کمی باریک شده بودند. طول کنیدیوم ­ها 46-35 میکرومتر و عرض آن 4-3 میکرومتر اندازه ­گیری شد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

New species of Sphaerulina on Populus from Iran

نویسندگان [English]

  • Hossein Azimi 1
  • Mehrdad Abbasi 2
  • Lia Levon Osipyan 3
1 Scientific staff, Plant Disease Department, Iranian Research Institute of Plant Protection, Agricultural Research,Education and Extension Organization, Tehran, Iran.
2 Associated Prof. at Iranian Research Institute of Plant Protection, Agricultural Research Education And Extention Organization
3 Academician Prof of mycology, Botanic Department, Yerevan State University, Ervan, Armenia.
چکیده [English]

In the framework of study on Septoria and Septoria-like species in Iran, a new species Sphaerulina osypianiae sp. nov. on Populus sp. is described using morphological and rDNA ITS sequencing data.
DNA extraction, amplification and sequencing were performed using methods and protocols mentioned by Azimi (2011). The resulting 511-bp sequence obtained from isolate 52935 was deposited in GenBank. The sequence shared 99% identity with Mycosphaerella populi (=Sphaerulina frondicola) sequences available in GenBank (see table 1 for identities). NJ tree generated using TreeView Display Option in NCBI BLAST, supported Sphaerulina species on Populus from Iran as a distinct species from all other Sphaerulina species sequences on Populus. In the framework of study on Septoria and Septoria-like species in Iran, a new species Sphaerulina osypianiae sp. nov. on Populus sp. is described using morphological and rDNA ITS sequencing data.
DNA extraction, amplification and sequencing were performed using methods and protocols mentioned by Azimi (2011). The resulting 511-bp sequence obtained from isolate 52935 was deposited in GenBank. The sequence shared 99% identity with Mycosphaerella populi (=Sphaerulina frondicola) sequences available in GenBank (see table 1 for identities). NJ tree generated using TreeView Display Option in NCBI BLAST, supported Sphaerulina species on Populus from Iran as a distinct species from all other Sphaerulina species sequences on Populus.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anamorphic fungi
  • Morphology
  • Biodiversity
  • Taxonomy
AZIMI, H. 2011. Investigation of the genus Septoria in Iran. PhD thesis, Botany and Mycology, Yerevan State University. Armenia. 228 pp.
AZIMI, H., M. ABBASI, L.L. OSIPYAN and A.R. Javadi-Estahbanati, 2011. Introducing some new species of Septoria for the Iranian mycobiota. Iranian Journal of Plant Pathatogy, 47(4): 341-351.
BRIARD, P.A. 1890. Champignons nouveaux II. Revue Mycologique Toulouse. 12: 177-178.
ELLIS, J.B. and E. BARTHOLOMEW, 1896. New Kansas fungi. Erythea 4 (2): 23-29.
ESFANDIARI, E. and F. PETRAK, 1950. Pilze aus Iran. Sydowia 4: 11-38.
HALLIDAY, P.A. 1989. Dictionary of Plant Pathology. Cambridge University Press, Cambridge, 369 pp.
KIRK, P.M., P.F. CANNON, and D.W. MINTER, 2008. Ainsworth and Bisby’s Dictionary of the Fungi. 10th edition. CAB International., Wallingford, UK.-772 p.
MARKEVICIUS, V. and A. TREIGIENE, 2003. Mycota Lithuaniae X. Sphaeropsidales. Genus Septoria, 200 pp.
PECK, C.H. 1887. Report of the Botanist (1886). Annual Report on the New York State Museum of Natural History. 40: 39-77.
SACCARDO, P.A. 1884. Sylloge Fungorum 3: 502-503.
SAITOU, N. and M. NEI, 1987. The neighbor-joining method: a new method for reconstructing phylogenetic trees. Molecular Biology and  Evolotion,1987 Jul;4(4): 406-25
SUTTON, B.C. 1980. The Coelomycetes – Fungi Imperfecti with pycnidia, acervuli and stromata. Commonwealth Mycological Institute, Kew, Surrey, England, 696 pp.
TETEREVNIKOVA–BABAYAN, D.N. 1976. A survey of Septoria Fr. paraziting on Salicaceae Mirbel plants. II. Biological Journal of Armenia, 29 (2): 53-61. (in Russian.)
TETEREVNIKOVA–BABAYAN, D.N. 1987. Fungi of the genus Septoria in the USSR. Akademiya Nauk Armyanskoi SSR, Yerevan, 478 pp. (in Russian.)
VERKLEY, G.J. M and M.J. PRIEST, 2000. Septoria and similar coelomycetous anamorphs of Mycosphaerella. Studies in Mycology 45: 123–128.
VERKLEY, G.J.M., W. QUAEDVLIEG, H.D. SHINhin and P.W. CROUS, 2013. A new approach to species delimitation in Septoria. Studies in Mycology 75: 213–305.
WHITE, T.J., T. BRUNS, S. LEE and J. TAYLOR, 1990. Analysis of phylogenetic relationships by amplification and direct sequencing of ribosomal RNA genes in PCR Protocols: A Guide to Methods and Applications, INNIS, M.A., D.H. GELFAND, J.J. SNINSKY and T.J. WHITE eds. New York. P. 3 15–322.