با همکاری انجمن‏‌ بیماری شناسی گیاهی ایران

نوع مقاله : حشره شناسی جنگل

نویسندگان

گروه گیاه‌ پزشکی، دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

10.22092/jaep.2023.361476.1470

چکیده

شپشک‌های گیاهی از آفات مهم جنگلی، باغی و زراعی هستند؛ که موجب تضعیف گیاهان می‌گردند. جنگل‌های بلوط زاگرس یکی از مهم‌ترین ذخیره‌گاههای منابع طبیعی در استان کرمانشاه می‌باشند؛ که حفاظت از آن‌ها اهمیت ویژه‌ای دارد. تا کنون بیش از 8000 گونه شپشک‌ گیاهی در سرتاسر دنیا و 300 گونه از این جانوران از ایران گزارش شده است. در این تحقیق که طی سال‌های 1400-1401 صورت گرفت، گونه Kermes spatulatus که به‌‌طور اختصاصی از درختان بلوطQuercus spp. تغذیه می‌کند، برای اولین بار از جنگل‌های بلوط زاگرس از ایران معرفی می شود. در این بررسی سرشاخه‌ها و پاجوش‌های آلوده بلوط به این شپشک از مناطق چالابه و دالاهو در استان کرمانشاه جمع‌آوری گردید. شپشک‌ها، پس از جداسازی از سرشاخه‌ها، شفاف‌سازی شدند و از آن‌ها اسلاید میکروسکوپی تهیه شد. ویژگی‌های ظاهری و میکروسکوپی حشرات بالغ و پوره‌های سن اول در این مطالعه بررسی و توصیف شد و همچنین شپشک فوق با گونه‌های نزدیک مقایسه گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The first record of Kermes spatulatus (Hemiptera: Coccomorpha: Kermesidae) scale insect from Iran and study of morphological characteristics of adult insects and the first nymphal instars

نویسندگان [English]

  • Koosha Pourjafari
  • Hassanali Vahedi
  • maryam Darbemamieh

Department of Plant Protection, Faculty of Agricultural Science and Technology, Campus of Agriculture and Natural resources, Razi University, Kermanshah, Iran

چکیده [English]

Scale insects are the important pests of the forest, horticulture and crops, which may weaken plants. Zagros oak forests are one of the most important natural reserves of Kermanshah province that their protection is vital. More than 8,000 species of scale insects have been reported worldwide and 300 species of these animals recorded from Iran. In this research, which was carried out from 2021 to 2022 in Zagros oak forests, Kermes spatulatus specifically feeds on oak trees Quercus spp. is recorded for the first time from Iran. The oak branches and stems which infected with this scale insect were collected from Chalaba and Dalahu regions in Kermanshah province. After being separated from the branches, the scales were clarified and microscope slides were prepared from them. Then macroscopic and microscopic characteristics of adult insects and the first nymphs were evaluated and described and this scale was compared with close scale species.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Forest pest
  • Oak
  • Zagros
  • New record