با همکاری انجمن‏‌ بیماری شناسی گیاهی ایران

نوع مقاله : حشره شناسی جنگل

نویسندگان

گروه گیاه‌ پزشکی، دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

چکیده

شپشک‌های گیاهی از آفات مهم جنگلی، باغی و زراعی هستند؛ که موجب ضعف گیاهان می­ شوند. جنگل­های بلوط زاگرس یکی از مهم‌ترین ذخیره‌گاه‌های منابع طبیعی در استان کرمانشاه می­باشند؛ که حفاظت از آن­ها اهمیت ویژه­ای دارد. تا کنون بیش از 8000 گونه شپشک­ گیاهی در سرتاسر دنیا و 300 گونه از این حشرات از ایران گزارش شده است. در این تحقیق که طی سال­های 1400-1401 صورت گرفت، گونه Kermes spatulatus که به­­طور اختصاصی از درختان بلوطQuercus spp.  تغذیه می­کند، برای اولین بار از جنگل­های بلوط زاگرس از ایران معرفی می شود. در این بررسی سرشاخه­ها و پاجوش­های آلوده بلوط به این شپشک از مناطق چالابه و دالاهو در استان کرمانشاه جمع­آوری گردید. شپشک­ها، پس از جداسازی از سرشاخه ­ها، شفاف­سازی شدند و از آن­ها اسلاید میکروسکوپی تهیه شد. در این مطالعه ویژگی­های ظاهری و میکروسکوپی حشرات بالغ و پوره­های سن اول این شپشک بررسی و توصیف  شد؛  حشرات بالغ این گونه در دو منطقه دارای رنگ متفاوت هستند. نمونه های دالاهو سیاه رنگ و  نمونه های منطقه چلابه نارنجی رنگ هستند. اما رنگ پوره سن اول در دو منطقه کاملا یکسان هستند. همچنین ویژگی‌های حشرات کامل و پوره‌های سن یک گونه‌ی فوق با گونه‌های نزدیک مقایسه و بحث گردید.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The first record of scale insect, Kermes spatulatus from Iran and study of morphological characteristics of adult insects and the first nymphal instar

نویسندگان [English]

  • Koosha Pourjafari
  • Hassanali Vahedi
  • maryam Darbemamieh

Department of Plant Protection, Faculty of Agricultural Science and Technology, Campus of Agriculture and Natural resources, Razi University, Kermanshah, Iran

چکیده [English]

Scale insects are the important pests of the forest, horticulture and crops, which may weaken plants. Zagros oak forests are one of the most important natural reserves of Kermanshah province that their protection is vital. More than 8,000 species of scale insects have been reported worldwide and 300 species of these insects recorded from Iran. In this research, which was carried out from 2021 to 2022 in Zagros oak forests, Kermes spatulatus specifically feeds on oak trees Quercus spp. is recorded for the first time from Iran. The oak branches and stems which infected with this scale insect were collected from Chalabeh and Dalahu regions in Kermanshah province. After being separated from the branches, the scales were clarified and microscope slides were prepared from them. Then macroscopic and microscopic characteristics of their adult insects and their first-instar nymph were evaluated and described; Adult female of this species shows different colors in two regions; Dalahu samples are black and Challabeh samples are orange in color. But the color of the first nymphal instar are same in the two regions. Also this scale was compared with close scale related species.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Forest pest
  • Oak
  • Zagros
  • New record
  • Kermesidae
AFZALI, S. and H. VAHEDI. 2018. Biologyical study of the oak pit scale insect, Asterodiaspis quercicola Bouche, 1851 (Hem: Asterolecaniidae) in natural conditions of Ghalajeh oak forests in Kermanshah. Forest and Range Protection Research, 31: 122-127. https://doi.org/10.22092/IJFRPR.2018.117140
GARCIA MORALES, M. B. D., D. R. DENNO, D. R. MILLER, G. L. MILLER, Y. BEN-DOV and N. B. HARDY. 2016. ScaleNet: A Literature-based model of scale insect biology and systematics, Database. https://doi.org/10.1093/database/bav118. http://scalenet.info. (last access 1.viii.2023)
HODGSON, C.J. and R. C. HENDERSON. 2000. The Coccidae (Insecta: Hemiptera: Coccoidea). Fauna of New Zealand, 41: 1-264.
MILLER, D.R. and G. L. MILLER. 1993. Description of a new genus of scale insect with a discussion of relationships among families related to the Kermesidae (Homoptera: Coccoidea). Systematic Entomology, 18: 237–251. https://doi.org/10.1111/j. 1365-3113.1993.tb00664.x
MOGHADDAM, M. 2013. An annotated checklist of the scale insects of Iran (Hemiptera, Sternorrhyncha, Coccoidea) with new records and distribution data. Zookeys, 334: 1–92. https://doi.org/10.3897/zookeys. 334.5818
NEHRANGI, H. and H. VAHEDI. 2017. Biology and bioecology of Nidularia balachowskii Bodenheimer (Hem: Coccoidea: Kermesidae) scale insect in Oak trees: Chalabeh region, Kermanshah. Journal of Research in Ecology, Journal of Research in Ecology, 5(2): 901-913
NEHRANGI, H. and H. VAHEDI. 2018. Population fluctuations and the spatial distribution pattern of the scale insect, Kermes quercus (L.) (Hem.: Kermesidae) in oak forests of Gilan-e-Gharb. Forest and Range Protection Research, 31: 13-34.
PELLIZZARI, G., F. PORCELLI, S. CONVERTINI, and S. MAROTTA. 2012. Description of nymphal instars and adult female of Kermes vermilio Planchon (Hemiptera, Coccoidea, Kermesidae), with a synopsis of the European and Mediterranean species. Zootaxa, 3336: 36–50. https://doi.org/10.11646/zootaxa.3336.1.2
SPODEK, M. and Y. BEN-DOV. 2014. A taxonomic revision of the Kermesidae (Hemiptera: Coccoidea) in Israel, with a description of a new species. Zootaxa, 3781: 1–99. https://doi.org/10.11646/zootaxa. 3781.1.1