با همکاری انجمن‏‌ بیماری شناسی گیاهی ایران
دوره 90 (1401)
دوره 89 (1400)
دوره 88 (1399)
دوره 87 (1398)
دوره 86 (1397)
دوره 85 (1396)
دوره 84 (1395)
دوره 83 (1394)
دوره 82 (1393)
دوره 81 (1392)
دوره 80 (1391)
دوره 79 (1390)
دوره 78 (1389)
دوره 77 (1388)
دوره 76 (1387)
دوره 75 (1386)
دوره 74 (1385)
دوره 73 (1384)
دوره 71 (1382)
دوره 70 (1381)
دوره 68 (1379)
دوره 66 (1377)
دوره 65 (1376)
دوره 64 (1375)
بررسی تأثیر برخی متغیرهای محیطی بر حضور و پراکنش گونه‌های Nezara viridula L. وAcrosternum millieri در استان یزد با استفاده از روش بیشینه آنتروپی (MaxEnt)
بررسی تأثیر برخی متغیرهای محیطی بر حضور و پراکنش گونه‌های Nezara viridula L. وAcrosternum millieri در استان یزد با استفاده از روش بیشینه آنتروپی (MaxEnt)

مهدی دهقانی زاهدانی؛ علیمراد سرفرازی

دوره 91، شماره 1 ، شهریور 1402، صفحه 1-14

https://doi.org/10.22092/jaep.2023.360566.1461

چکیده
  شناخت عوامل و متغیرهای محیطی اثرگذار بر حضور و پراکنش آفات همواره به‌عنوان یکی از اهداف راهبردی مدیریت کنترل آفات مورد توجه پژوهشگران بوده است. سن‌های سبز   Nezara viridula L.   و  Acrosternum millieri Mulsant ...  بیشتر
ارزیابی مقاومت ارقام زراعی و برخی از کلون‌های پیشرفته سیب‌زمینی به نماتد سیستی طلایی سیب‌زمینی Globodera rostochiensis و ردیابی ژن مقاومت H1 با استفاده از نشانگرهای مولکولی
ارزیابی مقاومت ارقام زراعی و برخی از کلون‌های پیشرفته سیب‌زمینی به نماتد سیستی طلایی سیب‌زمینی Globodera rostochiensis و ردیابی ژن مقاومت H1 با استفاده از نشانگرهای مولکولی

مزدشت گیتی؛ ابراهیم پورجم؛ خسرو پرویزی؛ محمدرضا عتیقی؛ مجید پدرام

دوره 91، شماره 1 ، شهریور 1402، صفحه 15-31

https://doi.org/10.22092/jaep.2023.361088.1464

چکیده
  سیب‌زمینی به‌عنوان یکی از محصول‌های کشاورزی کلیدی، نقش مهمی در اقتصاد کشور دارد. نماتد سیستی طلایی سیب‌زمینی (Globodera rostochiensis)  در سال 1387 از مزارع استان همدان گزارش شد. در این مطالعه، واکنش تعداد ...  بیشتر
ارزیابی هیبریدهای چغندرقند برای مقاومت دوگانه به بیماری‌های ریزومانیا و پوسیدگی ریزوکتونیایی ریشه
ارزیابی هیبریدهای چغندرقند برای مقاومت دوگانه به بیماری‌های ریزومانیا و پوسیدگی ریزوکتونیایی ریشه

مهیار شیخ الاسلامی آل آقا؛ شیرین فرزادفر

دوره 91، شماره 1 ، شهریور 1402، صفحه 33-46

https://doi.org/10.22092/jaep.2023.361223.1467

چکیده
  در این تحقیق بذور 12 هیبرید چغندر قند به‌همراه چهار ژنوتیپ شاهد در شرایط میکروپلات کاشته شدند. پس از ارزیابی ریشه‌ها در مقابل Rhizoctonia solani AG 2-2 شش ژنوتیپ که دارای کمترین میزان آلودگی قارچی بودند، انتخاب ...  بیشتر
تغییرات فصلی جمعیت و ترجیح میزبانی لارو شب‌پره آلو Grapholita funebrana در شرایط محیطی کرج
تغییرات فصلی جمعیت و ترجیح میزبانی لارو شب‌پره آلو Grapholita funebrana در شرایط محیطی کرج

مسعود لطیفیان؛ محی الدین پیرخضری؛ راضیه قائمی

دوره 91، شماره 1 ، شهریور 1402، صفحه 47-59

https://doi.org/10.22092/jaep.2023.361449.1468

چکیده
  پروانه میوه Grapholita funebrana یکی از زیان­ آورترین آفات آلو می­باشد. در این پژوهش تغییرات فصلی و ترجیح میزبانی جمعیت لارو شب پره روی 26 ژرم پلاسم آلو بررسی شد. صفات کمی و کیفی میـوه بررسی شدند. از روش تحلیل ...  بیشتر
استفاده از فرومون جنسی در کنترل جمعیت و کاهش خسارت کرم ساقه‌خوارنواری برنج Chilo suppressalis در شالیزار
استفاده از فرومون جنسی در کنترل جمعیت و کاهش خسارت کرم ساقه‌خوارنواری برنج Chilo suppressalis در شالیزار

فرزاد مجیدی‌ شیل‌سر؛ سید علی طباطبایی؛ مهدی جلائیان؛ آتوسا فرحپورحقانی؛ علی اکبر عبادی؛ مریم خشکدامن

دوره 91، شماره 1 ، شهریور 1402، صفحه 61-71

https://doi.org/10.22092/jaep.2023.361469.1469

چکیده
  کرم ساقه ­خوار نواری برنج ( Chilo suppressalis) یکی از آفات مخرب برنج در بسیاری از کشورهای تولید کننده برنج از جمله ایران است. باتوجه به اثرات نامطلوب کاربرد سموم شیمیایی در اکوسیستم زراعی برنج علیه آفت ...  بیشتر
اولین گزارش شپشک Kermes spatulatus از ایران و مطالعه ویژگی‌های ریخت‌شناسی حشرات بالغ و پوره‌های سن اول
اولین گزارش شپشک Kermes spatulatus از ایران و مطالعه ویژگی‌های ریخت‌شناسی حشرات بالغ و پوره‌های سن اول

کوشا پورجعفری؛ حسنعلی واحدی؛ مریم درب امامیه

دوره 91، شماره 1 ، شهریور 1402، صفحه 73-79

https://doi.org/10.22092/jaep.2023.361476.1470

چکیده
  شپشک‌های گیاهی از آفات مهم جنگلی، باغی و زراعی هستند؛ که موجب ضعف گیاهان می­ شوند. جنگل­های بلوط زاگرس یکی از مهم‌ترین ذخیره‌گاه‌های منابع طبیعی در استان کرمانشاه می­باشند؛ که حفاظت از آن­ها ...  بیشتر
تأثیر ژنوتیپ‌های مختلف گندم روی زیست‌شناسی و پارامترهای رشد جمعیت Trogoderma granarium
تأثیر ژنوتیپ‌های مختلف گندم روی زیست‌شناسی و پارامترهای رشد جمعیت Trogoderma granarium

بهرام ناصری؛ سویل نوروزی نیا؛ سید علی اصغر فتحی؛ هوشنگ رفیعی دستجردی

دوره 91، شماره 1 ، شهریور 1402، صفحه 81-90

https://doi.org/10.22092/jaep.2023.361519.1472

چکیده
  لمبه‌ی گندم Trogoderma granarium (Everts)  یکی از مهم‌ترین آفات محصولات انباری به‌ویژه دانه­ های گندم در ایران و برخی از کشورهای جهان می‌باشد. در این پژوهش، اثر هفت ژنوتیپ مختلف گندم شامل ارقام حیدری، آفتاب، ...  بیشتر
شناسایی و بررسی صحرایی زنجره مو در زنجان
شناسایی و بررسی صحرایی زنجره مو در زنجان

محمد ولی تقدسی؛ فریبا مظفریان؛ سید حسین ناظر کاخکی؛ محمد رحیم معینی

دوره 91، شماره 1 ، شهریور 1402، صفحه 91-98

https://doi.org/10.22092/jaep.2023.360112.1475

چکیده
  نظر به افزایش جمعیت زنجره مو در موکاری‌های عمده استان زنجان و به‌منظور شناسایی صحیح گونه­ ی خسارت‌زا و بررسی روند مراحل رشدی آن، از ابتدای خرداد ماه سال 1393مطالعه ایی به‌مدت دو سال در چهار قطعه باغ ...  بیشتر
مقایسه سمپاش‌های بوم‌دار و لانس‌دار در کنترل شته مومی کلزا
مقایسه سمپاش‌های بوم‌دار و لانس‌دار در کنترل شته مومی کلزا

نیکروز باقری؛ محمود صفری؛ عزیز شیخی گرجان

دوره 91، شماره 1 ، شهریور 1402، صفحه 99-108

https://doi.org/10.22092/jaep.2023.362399.1480

چکیده
  این پژوهش با هدف ارزیابی کارایی دو روش رایج سمپاشی برای کنترل شتۀ مومی کلزا در مرحلۀ ساقه‌دهی و معرفی روش مناسب‌تر با توجه به پارامترهای فنّیِ مؤثر بر عملکرد و کارایی سمپاشی اجرا‌شد. آزمون در قالب طرح ...  بیشتر
بررسی بیماری زردی سیر در مزارع استان زنجان
بررسی بیماری زردی سیر در مزارع استان زنجان

ندا زند؛ حسین جعفری؛ مونس بخشی؛ شمس الله نجفی

دوره 91، شماره 1 ، شهریور 1402، صفحه 109-121

https://doi.org/10.22092/jaep.2023.362613.1482

چکیده
  سیر گیاهی علفی از تیره پیازئیان (Alliaceae) است که از نظر تولید جهانی در بین گیاهان پیازی پس از پیاز رتبه دوم را به خود اختصاص داده است. این محصول در منطقه طارم استان زنجان یکی از محصولات زراعی مهم می­ باشد. ...  بیشتر
بررسی تغییرات ناشی از مدل‌های پیشرفت زمانی بیماری لکه سیاه سیب در اثر استفاده از قارچ‌کش‌ها در استان خراسان شمالی
بررسی تغییرات ناشی از مدل‌های پیشرفت زمانی بیماری لکه سیاه سیب در اثر استفاده از قارچ‌کش‌ها در استان خراسان شمالی

زهره جهانی؛ سید اسماعیل رضوی؛ حمید نامورحمزانلویی

دوره 91، شماره 1 ، شهریور 1402، صفحه 123-133

https://doi.org/10.22092/jaep.2023.363540.1491

چکیده
  بیماری لکه سیاه با عامل قارچی Venturia inaequalis، از مهمترین بیماری‌های سیب در دنیا می‌باشد که به‌ویژه در مناطق دارای آب و هوای مرطوب و سرد خسارت وارد می‌کند. جهت بررسی اثر قارچ‌کش بر منحنی پیشرفت زمانی بیماری ...  بیشتر
ارزیابی صحرایی جلب کننده‌های غذایی مختلف مگس‌های میوه Bactrocera در باغ گلابی (مقاله انگلیسی)
ارزیابی صحرایی جلب کننده‌های غذایی مختلف مگس‌های میوه Bactrocera در باغ گلابی (مقاله انگلیسی)

Muhammad Hamayoon Khan؛ Muhammad Salman؛ Syed Jawad Ahmad Shah

دوره 91، شماره 1 ، شهریور 1402، صفحه 1-10

https://doi.org/10.22092/jaep.2023.362258.1479

چکیده
  بررسی‌های صحرایی به‌منظور ارزیابی میزان جلب کنندگی پروتئین هیدرولیزات ده درصد، مخمر ترولا ده درصد، مخمر هفت درصد، کازئین پنج درصد و ملاس قند ده درصد روی مگس میوه جنس Bactrocera در باغ­های گلابی انجام شد. ...  بیشتر