کلیدواژه‌ها = سرخرطومی جالیز
تعداد مقالات: 1
1. رفتار جلب جنسی در سرخرطومی جالیز Acythopeus curvirostris persicus

دوره 82، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 91-102

کاظم محمدپور؛ آرمان آوند فقیه؛ پرویز شیشه بر؛ محمد سعید مصدق