با همکاری انجمن‏‌ بیماری شناسی گیاهی ایران
پیش‌آگاهی بیماری سفیدک داخلی توتون بر اساس اطلاعات سی سال گذشته در شمال ایران
پیش‌آگاهی بیماری سفیدک داخلی توتون بر اساس اطلاعات سی سال گذشته در شمال ایران

محمدرضا نجفی تیرتاشی؛ محمدعلی آقاجانی؛ ناصر صفایی؛ سیامک رحمان‌پور

دوره 90، شماره 1 ، شهریور 1401، ، صفحه 27-39

https://doi.org/10.22092/jaep.2021.356205.1417

چکیده
  سفیدک داخلی ناشی از Peronospora tabacina، مهم‌ترین بیماری توتون در دنیا و ایران است که در سال 1341 وارد ایران شد. مناطق شمالی کشور بیشترین سطح زیر کشت توتون را داشته و بیش از 70 تا 80 درصد توتون از این مناطق به دست می‌آید. ...  بیشتر
بررسی شاخص های مهم مرتبط با بیماری ویروسی وای سیب زمینی (Potato virus Y)در مزارع توتون استان گلستان
بررسی شاخص های مهم مرتبط با بیماری ویروسی وای سیب زمینی (Potato virus Y)در مزارع توتون استان گلستان

پریسا شریفی نظام آباد؛ سعید نصراله نژاد؛ محمدعلی آقاجانی؛ اکبر دیزجی؛ احمد ندیمی

دوره 87، شماره 2 ، اسفند 1398، ، صفحه 227-240

https://doi.org/10.22092/jaep.2019.127197.1297

چکیده
  ویروس وای سیب‌زمینی (Potato virus Y, PVY)، گونۀ تیپ جنس Potyvirus از تیرة Potyviridae، از جمله ویروس‌های مخرب‌ توتون در دنیا می‌باشد. به منظور بررسی وضعیت بیماری ناشی از این ویروس در مزارع توتون استان گلستان، طی فصل زراعی ...  بیشتر
تعیین میزان خسارت نماتد مولد غده ریشه (Meloidogyne incognita) در برخی ارقام تجاری توتون در شرایط گلدانی
تعیین میزان خسارت نماتد مولد غده ریشه (Meloidogyne incognita) در برخی ارقام تجاری توتون در شرایط گلدانی

سید افشین سجادی؛ سید عباس حسینی‌نژاد؛ هدی عاصمی

دوره 80، شماره 1 ، شهریور 1391، ، صفحه 13-22

https://doi.org/10.22092/jaep.2012.100886

چکیده
  نماتدهای مولد غده ریشه (Meloidogyne spp.) یکی از مهم‌ترین نماتدهای بیماریزای توتون در تمام مناطق کشت توتون می‌باشند. در این تحقیق، به منظور تعیین میزان خسارت ن‍‍ژاد دو گونه نماتد مولد غده ریشه Meloidogyne incognita ...  بیشتر
بررسی تأثیر حشره‌کش‌های ایندوکساکارب، تیودیکارب و مونوکروتوفوس بر کرم غنچه توتونHelicoverpa armigera در مزرعه
بررسی تأثیر حشره‌کش‌های ایندوکساکارب، تیودیکارب و مونوکروتوفوس بر کرم غنچه توتونHelicoverpa armigera در مزرعه

جعفر محقق نیشابوری؛ سید احسان رستمکلایی مطلق؛ نوراله گودرزیان

دوره 77، ویژه‌‌نامه آفت کش‌ها ، اردیبهشت 1388، ، صفحه 67-80

چکیده
  با توجه به ضرورت حذف حشره‌کش مونوکروتوفوس، طی آزمایش‌های صحرایی در سال‌های 1384 و 1385 اثر ایندوکساکارب (آوانت SC 15)، به عنوان یکی از حشره‌کش‌های جایگزین، برای کنترل کرم غنچة توتون Helicoverpa armigera مورد بررسی ...  بیشتر