کلیدواژه‌ها = سوسک برگخوار سیب‌زمینی
تعداد مقالات: 2
1. تاثیر اسپیرودیکلوفن بر برخی از پارامترهای بیوشیمیایی در سوسک کلرادوی سیب‌زمینی Leptinotarsa decemlineata

دوره 82، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 127-136

کبری فتوحی؛ مرتضی موحدی فاضل؛ اورنگ کاوسی


2. بررسی تأثیر پریکوسن-I و II روی رشد و نمو سوسک برگخوار سیب زمینی،Leptinotarsa decemlineata

دوره 76، شماره 1، بهار و تابستان 1387، صفحه 27-44

حسین فرازمند؛ استانیسلاو یورویچ چایکا