کلیدواژه‌ها = گلخانه
تعداد مقالات: 4
2. تاثیر ویروس مخطط توتون بر غلافبندی ارقام مختلف سویا در شرایط گلخانه

دوره 86، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 133-145

سمیرا شاملی؛ فرشاد رخشنده رو؛ محمد رضا صفرنژاد؛ سیده ساناز رمضانپور


3. بررسی میزان باقیمانده چهار نوع حشره‌کش در خیار گلخانه‌ای استان اصفهان

دوره 82، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 11-24

محسن مروتی؛ محمد رضا نعمت‌اللهی


4. بررسی اثرات تلفیقی سرکه‌ی چوب و ورمی‌کمپوست در کنترل قارچ Verticillium dahliae، عامل پژمردگی ورتیسیلیومی خیار گلخانه‌ای

دوره 81، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 51-60

مهین صابری؛ ابوالفضل سرپله؛ حسن عسکری؛ فلورا رفیعی