کلیدواژه‌ها = DAS-ELISA
تعداد مقالات: 6
1. بررسی شاخص های مهم مرتبط با بیماری ویروسی وای سیب زمینی (Potato virus Y)در مزارع توتون استان گلستان

دوره 87، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 227-240

پریسا شریفی نظام آباد؛ سعید نصراله نژاد؛ محمدعلی آقاجانی؛ اکبر دیزجی؛ احمد ندیمی


2. ردیابی و بررسی روابط تبارزایی جدایه‌های ایرانی ویروس موزائیک انجیر بر اساس ژن کد کننده نوکلئوکپسید پروتئین

دوره 86، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 61-74

مرتضی شاه میرزایی؛ فرشاد رخشنده رو؛ محمد رضا صفرنژاد؛ حمیدرضا زمانی زاده؛ توفیک البیانو


3. وقوع بیماری‌های ویروسی مهم توت‌فرنگی در استان‌های گیلان و مازندران

دوره 84، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 31-42

قاسم نصیری نیا؛ رضا پوررحیم؛ سید علی الهی‌نیا؛ احمد روحی بخش؛ شیرین فرزادفر


4. ردیابی و تعیین خصوصیات مولکولی ژن پروتئین پوششی سه جدایه ‌ایرانی ویروس آبله آلو (Plum pox virus)

دوره 83، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 51-62

مهدی شیرازی؛ محمدرضا صفرنژاد؛ فرشاد رخشنده رو؛ حمیدرضا زمانی زاده