کلیدواژه‌ها = "پوسیدگی ریشه و طوقه"
تعداد مقالات: 1
1. اهمیّت نسبی و پراکنش اقلیمی قارچ‌های بیماری‌زای ریشه و طوقه لوبیا در مزارع استان لرستان

دوره 86، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 219-234

علی دهقانی؛ ناصر پنجه که؛ مصطفی درویش نیا؛ محمد سالاری؛ هادی اسدی رحمانی