با همکاری انجمن‏‌ بیماری شناسی گیاهی ایران
ارزیابی مقاومت ژنوتیپ‌های نخود Cicer arietinum در برابر کرم غلاف‌خوار نخودHelicoverpa armigera در مزرعه (مقاله انگلیسی)
ارزیابی مقاومت ژنوتیپ‌های نخود Cicer arietinum در برابر کرم غلاف‌خوار نخودHelicoverpa armigera در مزرعه (مقاله انگلیسی)

شکوفه اکبری؛ زهرا طهماسبی؛ همایون کانونی

دوره 90، شماره 1 ، شهریور 1401، ، صفحه 1-7

https://doi.org/10.22092/jaep.2022.356776.1425

چکیده
  کرم غلاف­خوار Helicoverpa armigera  (Lepidoptera: Noctuidae)، مهم­ترین آفت مزارع نخود است که باعث کاهش عملکرد قابل توجهی در نخود می­­شود. این مطالعه برای غربالگری مقاومت 40 لاین نخود در برابر کرم غلاف­خوار در ...  بیشتر
ارزیابی پدیده ای به نام رشد مجدد یولاف وحشی بعد از کاربرد علف‌کش در دو توده فارس و کردستان
ارزیابی پدیده ای به نام رشد مجدد یولاف وحشی بعد از کاربرد علف‌کش در دو توده فارس و کردستان

احمد زارع؛ حمید رحیمیان مشهدی؛ مصطفی اویسی؛ رضا حمیدی

دوره 88، شماره 2 ، اسفند 1399، ، صفحه 187-197

https://doi.org/10.22092/jaep.2020.126574.1286

چکیده
  آزمایشی به‌صورت کرت­های دوبار خردشده به منظور ارزیابی اثر دوزهای مختلف علف­کش یدوسولفورون+مزوسولفورون (آتلانتیس) و زمان کاربرد آنها بر دو توده فارس و کردستان یولاف در سال زراعی 1392-1393 در شرایط مزرعه ...  بیشتر
اثر آنتاگونیستی مخلوط توفوردی‌ام‌سی‌پی‌آ و کلودینافوپ ‌پروپارژیل روی علف‌های‌هرز مزارع گندم ایران (مقاله‌ی انگلیسی)
اثر آنتاگونیستی مخلوط توفوردی‌ام‌سی‌پی‌آ و کلودینافوپ ‌پروپارژیل روی علف‌های‌هرز مزارع گندم ایران (مقاله‌ی انگلیسی)

محمدعلی باغستانی میبدی؛ اسکندر زند؛ سعید صوفی زاده؛ سید محمد میروکیلی؛ ناصر جعفرزاده

دوره 77، ویژه‌‌نامه آفت کش‌ها ، اردیبهشت 1388، ، صفحه 1-18

چکیده
  بمنظور بررسی امکان کاربرد همزمان دو علف‌کش توفوردی‌ام‌سی‌پی و کلودینافوپ ‌پروپارژیل دو آزمایش جداگانه‌ گلخانه‌ای و مزرعه‌ای در طی سال‌های 1385 و 1386 انجام شد. در آزمایش‌های مزرعه‌ای که در میبد و ...  بیشتر