با همکاری انجمن‏‌ بیماری شناسی گیاهی ایران
تراکم جمعیت پروانه چوبخوار پسته Kermania pistaciella Amsel روی ارقام مختلف پسته
تراکم جمعیت پروانه چوبخوار پسته Kermania pistaciella Amsel روی ارقام مختلف پسته

مهدی بصیرت؛ محمدرضا مهرنژاد

دوره 86، شماره 2 ، اسفند 1397، ، صفحه 121-132

https://doi.org/10.22092/jaep.2018.116918.1201

چکیده
  پروانه چوبخوار پسته Kermania pistaciella Amsel یکی از آفات مهم پسته می‌باشد. این پژوهش با هدف بررسی میزان آلودگی ارقام مختلف پسته نسبت به این آفت انجام شد. بررسی‌های صحرایی در کلکسیون ارقام پسته موجود در سه ایستگاه ...  بیشتر
ارزیابی مقاومت نه رقم زراعی گندم نسبت به سن گندم،Eurygaster integriceps ، در شرایط مزرعه در منطقه‌ی نقده استان آذربایجان غربی
ارزیابی مقاومت نه رقم زراعی گندم نسبت به سن گندم،Eurygaster integriceps ، در شرایط مزرعه در منطقه‌ی نقده استان آذربایجان غربی

مینا رحیمی؛ اکبر قاسمی کهریزه

دوره 85، شماره 1 ، شهریور 1396، ، صفحه 87-96

https://doi.org/10.22092/jaep.2017.109148.1149

چکیده
  سن گندم، Eurygaster integriceps Put. مهمترین آفت گندم در ایران است که می‌تواند موجب کاهش کمی و کیفی قابل ملاحظه‌ایی در عملکرد محصول گردد. به منظور مقایسه­ی میزان مقاومت نه رقم زراعی گندم نسبت به خسارت این آفت، ...  بیشتر
بررسی مقاومت آنتی‌بیوزی تعدادی از ارقام گوجه‌فرنگی نسبت به شب‌پره‌ی مینوز گوجه فرنگی، Tuta absoluta (Lep.: Gelechiidae) در شرایط آزمایشگاهی
بررسی مقاومت آنتی‌بیوزی تعدادی از ارقام گوجه‌فرنگی نسبت به شب‌پره‌ی مینوز گوجه فرنگی، Tuta absoluta (Lep.: Gelechiidae) در شرایط آزمایشگاهی

منور صفائی نیا؛ امین صدارتیان جهرمی؛ مجتبی قانع جهرمی؛ مصطفی حقانی

دوره 84، شماره 2 ، اسفند 1395، ، صفحه 327-344

https://doi.org/10.22092/jaep.2017.107211

چکیده
  در پژوهش حاضر، مقاومت آنتی‌بیوزی پنج رقم گوجه‌فرنگی گلخانه‌ای ("سیندل"، "سانتلا"، "اینفینیتی"، "دافنیس" و "گلدی") نسبت به شب‌پره‌ی مینوز گوجه‌فرنگی،Tuta absoluta ، در شرایط آزمایشگاهی مورد ارزیابی قرار گرفت. ...  بیشتر