با همکاری انجمن‏‌ بیماری شناسی گیاهی ایران
تأثیر میزان آلودگی غده‌های بذری سیب‌زمینی به اسکلروت‌هایRhizoctonia solani در شدت و وقوع بیماری شانکر ریزوکتونیایی ساقه زیر زمینی
تأثیر میزان آلودگی غده‌های بذری سیب‌زمینی به اسکلروت‌هایRhizoctonia solani در شدت و وقوع بیماری شانکر ریزوکتونیایی ساقه زیر زمینی

کسری شریفی؛ فاطمه خلقتی بنا

دوره 90، شماره 1 ، شهریور 1401، ، صفحه 11-25

https://doi.org/10.22092/jaep.2022.355896.1412

چکیده
  شوره ‌سیاه یا آلودگی غده‌ها به اسکلروت Rhizoctonia solani Kühn از بیماری‌های مهم در دستورالعمل استاندارد ملی سلامت غده‌های بذری سیب‌زمینی است. در این پژوهش نقش زادمایه بذرزاد و خاکزاد در وقوع و شدت شانکر ...  بیشتر
بررسی گونه‌های فوزاریوم‌, عامل پوسیدگی خشک سیب زمینی در استان‌های اردبیل, تهران و همدان
بررسی گونه‌های فوزاریوم‌, عامل پوسیدگی خشک سیب زمینی در استان‌های اردبیل, تهران و همدان

کسری شریفی؛ رسول زارع؛ حمیدرضا زمانی زاده؛ امیر ارجمندیان

دوره 76، شماره 2 ، اسفند 1387، ، صفحه 93-114

چکیده
  به منظور شناسایی و بررسی گونه‌های فوزاریوم‌ عامل پوسیدگی خشک سیب زمینی از غده‌های انبار شده در استان‌های اردبیل, تهران و همدان از آذر ماه 1380 تا فروردین 1381 نمونه برداری شد. غده‌های با علایم بیماری به ...  بیشتر