نویسنده = محمدعلی آقاجانی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی شاخص های مهم مرتبط با بیماری ویروسی وای سیب زمینی (Potato virus Y)در مزارع توتون استان گلستان

دوره 87، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 227-240

پریسا شریفی نظام آباد؛ سعید نصراله نژاد؛ محمدعلی آقاجانی؛ اکبر دیزجی؛ احمد ندیمی


2. ارزیابی کمی و تعیین رابطه‌ی بین وقوع و شدت بیماری پوسیدگی اسکلروتینیایی ساقه کلزا در استان مازندران

دوره 86، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 171-184

رضاپور مهدی علمدارلو؛ محمد سالاری؛ محمدعلی آقاجانی؛ ناصر پنجه که؛ سیدکاظم صباغ


3. ‎اثر اسانس‌های گیاهی بر کپک سبز مرکبات

دوره 86، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-11

شروین هادیان؛ نادر حسن زاده؛ محمدعلی آقاجانی؛ گابریلا سیرویلری؛ حمیدرضا پردلی