نویسنده = محمدعلی آقاجانی
پیش‌آگاهی بیماری سفیدک داخلی توتون بر اساس اطلاعات سی سال گذشته در شمال ایران

دوره 90، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 27-39

10.22092/jaep.2021.356205.1417

محمدرضا نجفی تیرتاشی؛ محمدعلی آقاجانی؛ ناصر صفایی؛ سیامک رحمان‌پور


بررسی شاخص های مهم مرتبط با بیماری ویروسی وای سیب زمینی (Potato virus Y)در مزارع توتون استان گلستان

دوره 87، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 227-240

10.22092/jaep.2019.127197.1297

پریسا شریفی نظام آباد؛ سعید نصراله نژاد؛ محمدعلی آقاجانی؛ اکبر دیزجی؛ احمد ندیمی


ارزیابی کمی و تعیین رابطه‌ی بین وقوع و شدت بیماری پوسیدگی اسکلروتینیایی ساقه کلزا در استان مازندران

دوره 86، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 171-184

10.22092/jaep.2019.121632.1222

رضاپور مهدی علمدارلو؛ محمد سالاری؛ محمدعلی آقاجانی؛ ناصر پنجه که؛ سیدکاظم صباغ


‎اثر اسانس‌های گیاهی بر کپک سبز مرکبات

دوره 86، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 1-11

10.22092/jaep.2018.123281.1246

شروین هادیان؛ نادر حسن زاده؛ محمدعلی آقاجانی؛ گابریلا سیرویلری؛ حمیدرضا پردلی