کلیدواژه‌ها = RT-PCR
تعداد مقالات: 9
1. ردیابی و بررسی روابط تبارزایی جدایه‌های ایرانی ویروس موزائیک انجیر بر اساس ژن کد کننده نوکلئوکپسید پروتئین

دوره 86، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 61-74

مرتضی شاه میرزایی؛ فرشاد رخشنده رو؛ محمد رضا صفرنژاد؛ حمیدرضا زمانی زاده؛ توفیک البیانو


3. ردیابی ویروئیدهای مرکبات با روش استخراج اسید نوکلئیک توسط CF-11

دوره 85، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 77-86

سید وحید علوی؛ پرسا تیموری


4. وقوع بیماری‌های ویروسی مهم توت‌فرنگی در استان‌های گیلان و مازندران

دوره 84، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 31-42

قاسم نصیری نیا؛ رضا پوررحیم؛ سید علی الهی‌نیا؛ احمد روحی بخش؛ شیرین فرزادفر


5. ردیابی و تعیین خصوصیات مولکولی ژن پروتئین پوششی سه جدایه ‌ایرانی ویروس آبله آلو (Plum pox virus)

دوره 83، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 51-62

مهدی شیرازی؛ محمدرضا صفرنژاد؛ فرشاد رخشنده رو؛ حمیدرضا زمانی زاده


6. وضعیت ویروس زردی شته‌زاد کدوئیان در برخی گلخانه‌ها و مزارع خیار در ایران (مقاله ی انگلیسی)

دوره 82، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 13-20

کاوه بنانج؛ ولف منزل؛ میروسلاو گلاسا


9. بررسی توالی ژن پروتئین پوششی جدایه‌های ایرانی ویروس ایکس هوستا

دوره 81، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 123-134

رضا پوررحیم؛ شیرین فرزادفر