کلیدواژه‌ها = سن گندم
تعداد مقالات: 3
2. تاثیرات متابولیکی پایریپروکسی‌فن بر تجمع بیولوژیکی منابع انرژی در سن گندم

دوره 84، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 1-12

زهرا حاج صمدی؛ مرتضی موحدی فاضل؛ اورنگ کاوسی کاوسی؛ کبری فتوحی