کلیدواژه‌ها = پسیل معمولی پسته
تعداد مقالات: 2
1. تاثیر کائولین فرآوری شده بر پوره پسیل معمولی پسته Agonoscena pistaciae

دوره 82، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 137-146

حسین فرازمند؛ هادی حسن‌زاده؛ محمد سیرجانی؛ کاظم محمدپور؛ افشین مشیری؛ سیدحیدر ولی‌زاده؛ علی جعفری ندوشن


2. بررسی تأثیر دما و تراکم میزبان بر میزان تغذیه و زادآوری سن شکارگر Hem.: Anthocoridae)) Anthocoris minki pistaciae

دوره 79، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 71-86

زهره پورعلی؛ محمدرضا مهرنژاد؛ کتایون خردمند