کلیدواژه‌ها = Trichogramma brassicae
تعداد مقالات: 2
1. رفتار پراکنش زنبور در مزرعه برنج

دوره 87، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 297-308

جلال شیرازی؛ مسعود امیرمعافی؛ همت دادپور؛ علی جوینده


2. مقایسه قدرت پرواز زنبور پارازیتوییدTrichogramma brassicae (Hym.:Trichogramatidae) در نسل‌های مختلف آزمایشگاهی

دوره 78، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 107-112

سید شاهین موسویان؛ محمدرضا عطاران؛ محمود شجاعی؛ شهرام شاهرخی