کلیدواژه‌ها = کنترل کیفی
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه قدرت پرواز زنبور پارازیتوییدTrichogramma brassicae (Hym.:Trichogramatidae) در نسل‌های مختلف آزمایشگاهی

دوره 78، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 107-112

سید شاهین موسویان؛ محمدرضا عطاران؛ محمود شجاعی؛ شهرام شاهرخی