موضوعات = بیماری‌های قارچی
تعداد مقالات: 7
1. اهمیّت نسبی و پراکنش اقلیمی قارچ‌های بیماری‌زای ریشه و طوقه لوبیا در مزارع استان لرستان

دوره 86، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 219-234

علی دهقانی؛ ناصر پنجه که؛ مصطفی درویش نیا؛ محمد سالاری؛ هادی اسدی رحمانی


2. ارزیابی کمی و تعیین رابطه‌ی بین وقوع و شدت بیماری پوسیدگی اسکلروتینیایی ساقه کلزا در استان مازندران

دوره 86، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 171-184

رضاپور مهدی علمدارلو؛ محمد سالاری؛ محمدعلی آقاجانی؛ ناصر پنجه که؛ سیدکاظم صباغ


3. وقوع بیماری لکه خرمایی گندم در دشت مغان (گزارش کوتاه علمی)

دوره 85، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 279-281

حسن مومنی؛ محمد رضوی؛ همایون کاظمی


4. بهینه سازی تولید انبوه زادمایه گونه های فوزاریوم در زمان کوتاه

دوره 84، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 21-31

محمد مرادی؛ هاینز ویلهلم دِهنِه؛ ُالریکه اشتاینر؛ اریک کریستین اُرکهِ


5. شناسایی مخمر Cryptococcus magnus به عنوان عامل شانکر درختان میوه هسته دار در برخی از استان های مرکزی ایران

دوره 84، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 239-250

مجتبی دهقان نیری؛ حشمت اله رحیمیان؛ ولی اله بابایی زاد


6. شناسایی و بررسی ویژگی‌های فنوتیپی و ژنتیکی چند جدایه‌ی فوزاریوم بیماریزای گیاهی از میزبان‌های مختلف

دوره 84، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 227-238

حسینعلی میرحسینی؛ ولی اله بابایی زاد؛ لیلا هاشمی؛ اسماعیل بساوند