موضوعات = کنترل بیولوژیک بیماری‌های گیاهی
‎اثر اسانس‌های گیاهی بر کپک سبز مرکبات

دوره 86، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 1-11

10.22092/jaep.2018.123281.1246

شروین هادیان؛ نادر حسن زاده؛ محمدعلی آقاجانی؛ گابریلا سیرویلری؛ حمیدرضا پردلی


کاربرد توام دوگونه از Trichoderma و Bacillus subtilis در کنترل نماتد ریشه گرهی گوجه فرنگی (Meloidogyne javanica)

دوره 84، شماره 2، اسفند 1395، صفحه 269-278

10.22092/jaep.2017.108181

میترا بدخشان؛ عصمت مهدیخانی مقدم؛ ساره بقائی راوری؛ حمید روحانی