دوره و شماره: دوره 76، شماره 2 - شماره پیاپی 86، پاییز و زمستان 1387، صفحه 1-138 (در این جلد دو مقاله انگلیسی نیز به چاپ رسیده است (28 صفحه)) 
6. زنبورهای پارازیتویید شب‌پره‌ی مینوز مرکبات در ایران

صفحه 81-92

ابراهیم ابراهیمی؛ محمدرضا ملک زاده؛ زویا یفرمووا


11. Ethyl 4-isothiocyanatobutyrate as a potential attractant for Nysius cymoides :Article in English

صفحه 1-10

بابک حیدری علیزاده؛ آرمان آوند فقیه؛ جعفر محقق نیشابوری؛ آرزو یوسفی پرشکوه