دوره و شماره: دوره 74، شماره 2 - شماره پیاپی 82، اسفند 1385، صفحه 1-151 (در این جلد چکیده‌های انگلیسی و رفرنس‌های مقالات جداگانه شماره گذاری شدند (31صفحه)) 
بررسی برخی جنبه‌های اکوفیزیولوژیک ریزوم علف‌هرز شیرین‌بیان (Glycyrrhiza glabra)

صفحه 45-61

نوشین نظام آبادی؛ حمید رحیمیان‌مشهدی؛ اسکندر زند؛ حسن محمدعلیزاده


بررسی کارایی مصرف نور توسط ذرت و سلمه‌تره (Chenopodium album) تحت شرایط رقابت

صفحه 63-79

فرهاد صابرعلی؛ حجازی اسداله؛ سید احمد سادات نوری؛ اسکندر زند؛ محمد علی باغستانی میبدی


کنترل بیولوژیکی سیاهک سخت جو توسط باکتری‌های آنتاگونیست

صفحه 81-91

حسن رضا اعتباریان؛ مهرنوش محمدی فر؛ حسین علیزاده؛ اصغر زارعی سرابی


بررسی توانایی تولید‌مثل رویشی علف‌‌هرز کاتوس (Cynanchum acutum) در شرایط متفاوت دمایی

صفحه 93-112

امیر حسین پهلوانی؛ فریبا میقانی؛ محمد حسن راشد محصل؛ محمد علی باغستانی میبدی


اولین گزارش گونه (Het.: Miridae) Pilophorus perplexus از ایران (گزارش کوتاه علمی)

صفحه 151-151

محمد علی قرائت؛ محمد حسن صفر علیزاده؛ مجید فلاح زاده


شماره‌های پیشین نشریه

در این جلد چکیده‌های انگلیسی و رفرنس‌های مقالات جداگانه شماره گذاری شدند (31صفحه)
در این جلد چکیده‌های انگلیسی و رفرنس‌های مقالات جداگانه شماره گذاری شدند (53صفحه)