دوره و شماره: دوره 74، شماره 1 - شماره پیاپی 81، شهریور 1385، صفحه 1-123 (در این جلد چکیده‌های انگلیسی و رفرنس‌های مقالات جداگانه شماره گذاری شدند (53صفحه)) 
تعیین دوره بحرانی کنترل علف‌های هرز در مزارع پنبه

صفحه 47-64

حمیرا سلیمی؛ علیرضا عطری؛ حمید رحیمیان‌مشهدی


شماره‌های پیشین نشریه

در این جلد چکیده‌های انگلیسی و رفرنس‌های مقالات جداگانه شماره گذاری شدند (31صفحه)
در این جلد چکیده‌های انگلیسی و رفرنس‌های مقالات جداگانه شماره گذاری شدند (53صفحه)