نویسنده = کاظم محمدپور
تعداد مقالات: 4
1. رفتار جلب جنسی در سرخرطومی جالیز Acythopeus curvirostris persicus

دوره 82، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 91-102

کاظم محمدپور؛ آرمان آوند فقیه؛ پرویز شیشه بر؛ محمد سعید مصدق


2. تاثیر کائولین فرآوری شده بر پوره پسیل معمولی پسته Agonoscena pistaciae

دوره 82، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 137-146

حسین فرازمند؛ هادی حسن‌زاده؛ محمد سیرجانی؛ کاظم محمدپور؛ افشین مشیری؛ سیدحیدر ولی‌زاده؛ علی جعفری ندوشن


3. مطالعه کنترل موریانه‌های زیرزمینی در نخلستان‌های منطقه سراوان با استفاده از سیستم طعمه‌گذاری

دوره 77، ویژه‌‌نامه آفت کش‌ها، بهار و تابستان 1388، صفحه 1-18

رحیم غیورفر؛ کاظم محمدپور


4. سنتز و بررسی کارایی فرمون تجمعی سوسک شاخدار خرما (Oryctes elegance) و مقایسه آن با ترکیب خارجی

دوره 77، ویژه‌‌نامه آفت کش‌ها، بهار و تابستان 1388، صفحه 51-66

مهرداد تبریزیان؛ کاظم محمدپور؛ سوسن نظری تابک