کلیدواژه‌ها = Helicoverpa armigera
تعداد مقالات: 6
1. جدول زندگی شب‌پره (Helicoverpa armigera (Lep.: Noctuidae روی غذای مصنوعی بر پایه لوبیا چشم بلبلی و ارقام مختلف نخود

دوره 82، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 1-10

ندا فلاح نژاد مجرد؛ یعقوب فتحی پور؛ کریم کمالی؛ امین صدارتیان


2. ترجیح تخم‌ریزی شب پرهHelicoverpa armigera روی 10 رقم کلزا در شرایط آزمایشگاهی و نیمه مزرعه‌ای

دوره 81، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 97-108

الهام چگنی؛ یعقوب فتحی‌پور؛ سعید محرمی‌پور


4. شاخص های تغذیه‌ای (Helicoverpa armigera (Lep.: Noctuidae روی بذر پنج میزبان گیاهی (مقاله انگلیسی)

دوره 80، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 19-28

فاطمه باقری؛ یعقوب فتحی پور؛ بهرام ناصری


5. تأثیر هیبریدهای مختلف ذرت بر پارامترهای رشد جمعیت کرم غوزه‌ی پنبه (Helicoverpa armigera (Lep.: Noctuidae

دوره 80، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 41-50

اکرم ارقند؛ بهرام ناصری؛ جبرائیل رزمجو؛ مهدی حسنپور


6. بررسی تأثیر حشره‌کش‌های ایندوکساکارب، تیودیکارب و مونوکروتوفوس بر کرم غنچه توتونHelicoverpa armigera در مزرعه

دوره 77، ویژه‌‌نامه آفت کش‌ها، بهار و تابستان 1388، صفحه 67-80

جعفر محقق نیشابوری؛ سید احسان رستمکلایی مطلق؛ نوراله گودرزیان