موضوعات = رده‌بندی حشرات
اولین گزارش از یک جنس و چهار گونه‌ی پادمان Collembola از استان لرستان

دوره 86، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 235-240

10.22092/jaep.2019.102720.1068

معصومه شایان مهر؛ الهام یوسفی لفورکی؛ مجتبی رحمتی


شناسایی زنبورهای پارازیتویید شپشک‌های گیاهی (Chalcidoidea) در باغ‌های میوه استان مرکزی

دوره 85، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 251-264

10.22092/jaep.2018.116034.1192

مظاهر یوسفی؛ حسنعلی واحدی؛ ابراهیم ابراهیمی؛ روح الله شریفی


اولین گزارش زنبور Campoletis scyticus (Hym.: Ichneumonidae, Campopleginae) از ایران (گزارش کوتاه علمی)

دوره 85، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 277-278

10.22092/jaep.2018.120485.1206

عباس محمدی خرم آبادی؛ ماتیاس رایدل؛ شهرام حسامی؛ سپیده شفیعی


بررسی سن‌های خانواده‌ (Reduviidae (Heteroptera: Hemiptera موجود در موزة حشرات هایک میرزایانس ایران

دوره 85، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 111-124

10.22092/jaep.2017.109363

ماهرخ مژدهی؛ علیمراد سرافرازی؛ ژینوس رستگار


اولین گزارش زنبور پارازیتوئید Dimophora evanialis (Hym.: Ichneumonidae, Cremastinae)، برای فون ایران (گزارش کوتاه علمی)

دوره 85، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 125-126

10.22092/jaep.2017.112679.1175

هنگامه هوشیار؛ عباس محمدی خرم آبادی؛ رضا وفایی شوشتری


اولین گزارش دو گونه از جنس (Temelucha (Hym.: Ichneumonidae, Cremastinae برای ایران (گزارش کوتاه علمی)

دوره 84، شماره 1، شهریور 1395، صفحه 203-206

10.22092/jaep.2016.107011

عباس محمدی خرم آبادی؛ حسین لطفعلی زاده؛ مهدی شمس زاده