دوره و شماره: دوره 73، شماره 1 - شماره پیاپی 79، شهریور 1384، صفحه 1-134 (در این جلد چکیده‌های انگلیسی و رفرنس‌های مقالات جداگانه شماره گذاری شدند (38صفحه)) 
تعیین آستانه خسارت اقتصادی و درصد افت عملکرد اقتصادی ذرت دانه‌ای (Zea mays L.) در رقابت با علف‌‌هرز تاج‌خروس

صفحه 1-12

رضا میرزایی؛ مجید رستمی؛ مصطفی اویسی؛ محمد بنایان اول؛ محمد علی باغستانی میبدی


تأثیر تراکم کاشت بر تداخل لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) و علف‌های هرز

صفحه 79-92

کریم موسوی؛ اسکندر زند؛ محمد علی باغستانی میبدی


گزارش (Hym.: Ichneumonidae) Campoplex tumidulus و Itoplectis tunetana، پارازیتوئیدهای Yponomeuta malinellus Zell. (Lep.: Yponomeutidae) از ایران (گزارش کوتاه علمی)

صفحه 134-134

علی‌اصغر طالبی؛ احسان رخشانی؛ شهره دانشور؛ یعقوب فتحی‌پور؛ سعید محرمی پور؛ کلاوس هورستمن