با همکاری انجمن‏‌ بیماری شناسی گیاهی ایران
بررسی تغییرات آنزیم پراکسیداز و پلی فنل اکسیداز در ارقام حساس و متحمل خیار نسبت به نماتد مولد گره ریشه، در اثر قارچ مایکوریز
بررسی تغییرات آنزیم پراکسیداز و پلی فنل اکسیداز در ارقام حساس و متحمل خیار نسبت به نماتد مولد گره ریشه، در اثر قارچ مایکوریز

آمنه حسینی خواه چوشلی؛ سعید رضائی؛ سالار جمالی؛ حمیدرضا زمانی زاده؛ فرهاد رجالی

دوره 87، شماره 1 ، شهریور 1398، صفحه 1-11

https://doi.org/10.22092/jaep.2018.120132.1202

چکیده
  هدف از این تحقیق، مقایسه تأثیر قارچ مایکوریز آربوسکولار Funneliformis mosseaeبر فعالیت آنزیم‌های دفاعی تولید شده در اثر حمله نماتد مولد گره Meloidogyne incognita به ریشه خیار ارقام متحمل (سوپردومینوس) و حساس (دانیتو) بوده ...  بیشتر
ویژه‌‌‌‌گی‌های ریخت‌شناختی، مولکولی‌ و بیماری‌زایی گونه‌های جنس Colletotrichum جدا شده از سیب‌زمینی و پیاز در استان اصفهان
ویژه‌‌‌‌گی‌های ریخت‌شناختی، مولکولی‌ و بیماری‌زایی گونه‌های جنس Colletotrichum جدا شده از سیب‌زمینی و پیاز در استان اصفهان

فریبا قادری؛ عاطفه کرباسی؛ بهرام شریف نبی؛ علیرضا جوادی استهباناتی

دوره 87، شماره 1 ، شهریور 1398، صفحه 13-26

https://doi.org/10.22092/jaep.2018.121074.1213

چکیده
  س سیب­زمینی و پیاز در منطقه فریدن استان اصفهان از اهمیت ویژه­ای برخوردار است. بیماری خال سیاه یا آنتراکنوز از بیمارهای مهم این محصولات می­باشد. در این پژوهش، از مزارع سیب­ژمینی و پیاز مشکوک به ...  بیشتر
برهمکنش زیر گروه های I و II ویروس موزاییک خیار (CMV) در Nicotiana rustica
برهمکنش زیر گروه های I و II ویروس موزاییک خیار (CMV) در Nicotiana rustica

سوسن توکلی؛ اکبر دیزجی؛ غلامحسین مصاحبی؛ نیایش شاه محمدی

دوره 87، شماره 1 ، شهریور 1398، صفحه 27-38

https://doi.org/10.22092/jaep.2018.121382.1220

چکیده
  در این تحقیق بر همکنش دو جدایه Zin1 و Zin2، به‌ترتیب متعلق به زیر گروه‌های I و II ویروس موزائیک خیار (CMV)، روی بوته‌های Nicotiana rustica مطالعه شد. پس از مایه­زنی مکانیکی انفرادی و دوگانه جدایه‌های خالص ویروس روی ...  بیشتر
واکنش ارقام مختلف گلرنگ به مگس گلرنگ Acanthiophilus helianthi در تاریخ‏ های متفاوت کاشت
واکنش ارقام مختلف گلرنگ به مگس گلرنگ Acanthiophilus helianthi در تاریخ‏ های متفاوت کاشت

محمدرضا باقری؛ محمدرضا شهسواری؛ محمدرضا نعمت اللهی

دوره 87، شماره 1 ، شهریور 1398، صفحه 39-49

https://doi.org/10.22092/jaep.2018.121795.1225

چکیده
  مگس گلرنگAcanthiophilus helianthi  آفت مهم گلرنگ است که می‏تواند عملکرد محصول را تا 25 درصد کاهش دهد. به منظور بررسی واکنش ارقام مختلف گلرنگ به مگس گلرنگ در تاریخ‏های کاشت متفاوت، طی سه سال متوالی (1385 تا 1388) تحقیقی ...  بیشتر
اثر روغن معدنی بر کنترل شب‌پره جوانه‌خوار مرکبات Archips rosanus و میزان تولید میوه پرتقال واشنگتن ناول
اثر روغن معدنی بر کنترل شب‌پره جوانه‌خوار مرکبات Archips rosanus و میزان تولید میوه پرتقال واشنگتن ناول

معصومه مرزبان عباس‌آبادی؛ محمد رضا دماوندیان؛ پونه قائمیان امیری

دوره 87، شماره 1 ، شهریور 1398، صفحه 51-62

https://doi.org/10.22092/jaep.2019.123044.1244

چکیده
  شب‌پره جوانه‌خوار مرکبات، Archips rosanus (Linnaeus) از آفات مهم درختان مرکبات در استان مازندران می‌باشد. این پژوهش در قالب دو آزمایش جداگانه در باغ مرکبات واقع در روستای مقری‌کلا از توابع شهرستان بابلسر انجام ...  بیشتر
معرفی گونه‌های رده پادمان (Collembola) شهرکرمان به ‌همراه گزارش چند رکورد جدید برای فون ایران
معرفی گونه‌های رده پادمان (Collembola) شهرکرمان به ‌همراه گزارش چند رکورد جدید برای فون ایران

فاطمه عبدالعلیزاده؛ محمد خیراندیش؛ معصومه شایان مهر؛ ارنست سی برنارد

دوره 87، شماره 1 ، شهریور 1398، صفحه 63-75

https://doi.org/10.22092/jaep.2019.123392.1247

چکیده
  در این تحقیق فون رده پادمان مناطق مختلف شهر کرمان و حومه در طی سال­های 1396-1394 بررسی شد. نمونه­های متعددی از خاک و خاکبرگ مناطق فوق برداشته شد و پادمان موجود توسط قیف برلیز جمع­آوری و جداسازی شد. در ...  بیشتر
رابطة انبوهی جمعیت پوره‌ها و حشرات کامل سن گندم، Eurygaster integriceps، با درصد سن‌ز‌‌‌دگی دانه‌ها در ارقام گندم دیم سرداری و آذر2
رابطة انبوهی جمعیت پوره‌ها و حشرات کامل سن گندم، Eurygaster integriceps، با درصد سن‌ز‌‌‌دگی دانه‌ها در ارقام گندم دیم سرداری و آذر2

جعفر محقق نیشابوری؛ مریم فروزان؛ میررضا جمشیدی

دوره 87، شماره 1 ، شهریور 1398، صفحه 77-86

https://doi.org/10.22092/jaep.2019.123396.1248

چکیده
  رابطة بین انبوهی جمعیت پوره‌ها و حشرات کامل سن معمولی گندم، Eurygaster integriceps، و درصد سن‌زدگی دانه‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌، در شرایط طبیعی زارعین، معیاری را برای تعیین تراز زیان اقتصادی (EIL) مشخص می‌کند. بدین‌منظور ...  بیشتر
بررسی اثر تابش دزهای پایین پرتوی گاما به‌ تنهایی و یا همراه با اسید سالیسیلیک و حرارت غیرمستقیم بر آلودگی بذرزاد ویروس موزاییک معمولی لوبیا در گیاه لوبیا
بررسی اثر تابش دزهای پایین پرتوی گاما به‌ تنهایی و یا همراه با اسید سالیسیلیک و حرارت غیرمستقیم بر آلودگی بذرزاد ویروس موزاییک معمولی لوبیا در گیاه لوبیا

فرشاد رخشنده رو؛ حمیده مردانی مهرآباد؛ سمیرا شهبازی؛ نوح شهرآئین

دوره 87، شماره 1 ، شهریور 1398، صفحه 87-105

https://doi.org/10.22092/jaep.2019.124059.1251

چکیده
  در این پژوهش تأثیر دزهای پایین پرتوی گاما (10، 20 و 30 گری) به‌تنهایی و همچنین همراه با اسید سالیسیلیک و حرارت غیرمستقیم بر ویروس بذرزاد موزاییک معمولی لوبیا (BCMV)، بررسی شد. بذور لوبیای رقم تجاری "صدری" دارای ...  بیشتر
شناسایی مولکولی ویروس پیسک توت‌فرنگی (Strawberry mottle virus) از مزارع توت‌فرنگی استان کردستان بر اساس منطقه 3΄NCR
شناسایی مولکولی ویروس پیسک توت‌فرنگی (Strawberry mottle virus) از مزارع توت‌فرنگی استان کردستان بر اساس منطقه 3΄NCR

نسرین قادری زندان؛ محمد حاجی زاده

دوره 87، شماره 1 ، شهریور 1398، صفحه 107-116

https://doi.org/10.22092/jaep.2019.125077.1266

چکیده
  در تابستان 1397، علائم ویروسی شامل پیسک، بدشکلی و سوختگی حاشیه برگ­ها از مزارع توت­فرنگی استان کردستان مشاهده و تعداد 48 نمونه برگی جمع­آوری شد. ابتدا برخی نمونه­ها به گیاه محک Fragaria vesca با استفاده ...  بیشتر
اثرات زیرکشندگی قارچ بیمارگر Metarhizium anisopliae روی شته جالیز Aphis gossypii در سه دمای ثابت
اثرات زیرکشندگی قارچ بیمارگر Metarhizium anisopliae روی شته جالیز Aphis gossypii در سه دمای ثابت

زهرا علیزاده گل سفیدی؛ امین صدارتیان جهرمی؛ مجتبی قانع جهرمی

دوره 87، شماره 1 ، شهریور 1398، صفحه 117-128

https://doi.org/10.22092/jaep.2019.125102.1267

چکیده
  در پژوهش حاضر، اثرات زیرکشندگی (LC30) قارچ بیمارگر Metarhizium anisopliae روی شته Aphis gossypiiدر سه دمای ثابت 20، 25 و 1±30 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 5±65 درصد و دوره روشنایی 16 ساعت با استفاده از روش تجزیه جدول زندگی دو ...  بیشتر
ببیان ژن‌های کیتیناز، بتا- 1 و 3 گلوکوناز و پراکسیداز در برنج تحت تیمارهای قارچ عامل بیماری سوختگی غلاف، باکتری‌های آنتاگونیست و القاءکننده مقاومت و سیلیکات پتاسیم
ببیان ژن‌های کیتیناز، بتا- 1 و 3 گلوکوناز و پراکسیداز در برنج تحت تیمارهای قارچ عامل بیماری سوختگی غلاف، باکتری‌های آنتاگونیست و القاءکننده مقاومت و سیلیکات پتاسیم

مهدی رستمی؛ سعید طریقی؛ پریسا طاهری؛ حشمت اله رحیمیان

دوره 87، شماره 1 ، شهریور 1398، صفحه 129-146

https://doi.org/10.22092/jaep.2019.125350.1272

چکیده
  سوختگی غلاف برنج ناشی ازقارچ Rhizoctonia solani AG-1 IA به‌عنوان یکی از عوامل خسارت‌زای مهم در بسیاری از مناطق برنج‌کاری دنیا شناخته شده است. این تحقیق با هدف بررسی اثر دو جدایه باکتری آنتاگونیست و القاء‌کننده ...  بیشتر
تعیین ویژگی های مولکولی و پراکنش جغرافیایی ویروس کوتولگی سبزرد نخود در ایران
تعیین ویژگی های مولکولی و پراکنش جغرافیایی ویروس کوتولگی سبزرد نخود در ایران

کاوه بنانج؛ یلدا سخن سنج؛ فرشاد رخشنده رو؛ علی آهون منش

دوره 87، شماره 1 ، شهریور 1398، صفحه 147-157

https://doi.org/10.22092/jaep.2019.125722.1278

چکیده
  ویروس کوتولگی سبزرد نخود (Chickpea chlorotic dwarf virus, CpCDV) از جنس Mastrevirus، تیره Geminiviridae، از مهمترین عوامل ویروسی همراه با عارضه زردی نخود می‌باشد. در سال­ های 1395-1394 تعداد 248 نمونه نخود و عدس با نشانه زردی از پنج استان‌‌ ...  بیشتر
مسمومیت زهر عقرب Hottentotta saulcyi در برابر Sesamia nonagrioides آفت نیشکر
مسمومیت زهر عقرب Hottentotta saulcyi در برابر Sesamia nonagrioides آفت نیشکر

فاطمه ثعلبی؛ محمود نظری؛ هدیه جعفری؛ علی شهریاری؛ آناهیتا رضایی

دوره 87، شماره 1 ، شهریور 1398، صفحه 1-12

https://doi.org/10.22092/jaep.2019.122681.1240

چکیده
  به منظور ارزیابی سمیت زهر عقرب Hottentotta saulcyi علیه کرم ساقه‌خوار نیشکر (Sesamia nonagrioides)، درصد مرگ و میر لاروها، فعالیت آنزیم‌های سم‌زدایی و تغییرات هیستوپاتولوژی بافت‌های سزمیا مورد بررسی قرار گرفت. سم به ...  بیشتر