نویسنده = یعقوب فتحی پور
تعداد مقالات: 7
2. جدول زندگی شب‌پره (Helicoverpa armigera (Lep.: Noctuidae روی غذای مصنوعی بر پایه لوبیا چشم بلبلی و ارقام مختلف نخود

دوره 82، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 1-10

ندا فلاح نژاد مجرد؛ یعقوب فتحی پور؛ کریم کمالی؛ امین صدارتیان


3. ترجیح تخم‌ریزی شب پرهHelicoverpa armigera روی 10 رقم کلزا در شرایط آزمایشگاهی و نیمه مزرعه‌ای

دوره 81، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 97-108

الهام چگنی؛ یعقوب فتحی‌پور؛ سعید محرمی‌پور


4. شاخص های تغذیه‌ای (Helicoverpa armigera (Lep.: Noctuidae روی بذر پنج میزبان گیاهی (مقاله انگلیسی)

دوره 80، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 19-28

فاطمه باقری؛ یعقوب فتحی پور؛ بهرام ناصری


5. واکنش تابعی و تداخل مگس‌های سیرفید Episyrphus balteatus و Scaeva albomaculata (Dip.: Syrphidae) با تغذیه از شته سبز هلو

دوره 78، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 257-274

فرزاد جلیلیان؛ یعقوب فتحی پور؛ علی اصغر طالبی؛ امین صدارتیان