دوره و شماره: دوره 77، ویژه‌‌نامه آفت کش‌ها - شماره پیاپی 87، اردیبهشت 1388، صفحه 1-128 (در این جلد یک مقاله انگلیسی نیز به چاپ رسیده است (18 صفحه)) 
بررسی اثر شکل تله و پخش کننده فرومون جنسی در شکار پروانه‌های نر جوانه‌خوار بلوط

صفحه 33-50

حسن عسکری؛ محمدرضا زرگران؛ حسن آل منصور؛ مصطفی منصور قاضی؛ محمدحسن بریمانی؛ مهرداد تبریزیان؛ مریم عجم حسنی


بررسی جنبه‌هایی از تأثیر کنه‌کش جدید Spirodiclofen SC 240)) در کنترل کنه‌های آفت درختان سیب در ‌ایران

صفحه 81-100

مسعود اربابی؛ ابراهیم کورش نژاد؛ محمدسعید امامی؛ مسعود تقی زاده؛ غلامعلی اکبرزاده شوکت


شماره‌های پیشین نشریه

در این جلد سه مقاله انگلیسی نیز به چاپ رسیده است (48 صفحه)
در این جلد یک مقاله انگلیسی نیز به چاپ رسیده است (14 صفحه)
در این جلد یک مقاله انگلیسی نیز به چاپ رسیده است (18 صفحه)