دوره و شماره: دوره 75، شماره 1 - شماره پیاپی 83، شهریور 1386، صفحه 1-130 (در این جلد چکیده‌های انگلیسی و رفرنس‌های مقالات جداگانه شماره گذاری شدند (42صفحه)) 
تغییرات فصلی جمعیت شته‌های Brachycaudus amygdalinus و B. helichrysi روی درختان بادام در شهرکرد

صفحه 81-93

سید حبیب الله نوربخش؛ ابراهیم سلیمان نژادیان؛ محمد سعید مصدق؛ علی رضوانی؛ پرویز شیشه بر


بررسی توان رقابتی ارقام سیب‌زمینی با علف‌‌های‌هرز

صفحه 95-108

فاطمه خالقی؛ اسداله حجازی؛ اسکندر زند؛ آژنگ جاهدی


بررسی وضعیت سه ویروس مو در تاکستان‌های شمال شرق ایران

صفحه 109-120

مسعود شمس بخش؛ مریم ابراهیم قمی؛ رضا پوررحیم


اولین گزارش زنبور Metaphycus hodzhevanishvilii Yasnosh (Hym.: Encyrtidae) از ایران (گزارش کوتاه علمی

صفحه 130-130

شهرام حسامی؛ ابراهیم ابراهیمی؛ هادی استوان؛ محمود شجاعی؛ کریم کمالی؛ معصومه مقدم


شماره‌های پیشین نشریه

در این جلد چکیده‌های انگلیسی و رفرنس‌های مقالات در ادامه‌ی مقاله‌ی انگلیسی شماره گذاری شدند (45صفحه)
در این جلد چکیده‌های انگلیسی و رفرنس‌های مقالات جداگانه شماره گذاری شدند (42صفحه)